9.5.2011 klo 12:18
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Ammatillisen koulutuksen laatustrategiasta vuosille 2011 – 2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama laatustrategiatyöryhmä on tehnyt toimenpide-ehdotuksen ammatillisen koulutuksen laatustrategiaksi. Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna ko. työryhmässä. Pidämme työryhmämuistiossa esitettyä visioita ammatillisesta koulutuksesta ja sen laadunhallinasta vuonna 2020 sekä visioiden pohjalta tehtyjä strategisia linjauksia kannatettavina.

Suomen Yrittäjät ry

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö