23.1.2015 klo 11:02
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammatillisen koulutuksen opiskelijavalinnan muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen opiskelijavalintaa koskevaa asetusta (799/2014) aiotaan muuttaa.

Voimassa olevassa asetuksessa olevia valintaperusteita on sovellettu tammikuussa 2014 alkaneeseen koulutukseen. Valintaperusteissa on kuitenkin ilmennyt tulkinnallisia epäselvyyksiä, jotka vaativat asetusmuutosta. Lisäksi uutena koulutusmuotona on vuonna 2015 käynnistymässä ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Tämä koulutusmuoto tulee lisätä asetukseen.

Tulkinnalliset epäselvyydet ovat liittyneet hylättyyn pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen sekä valtakunnallisesti yhtenäisen kielikokeen järjestämiseen.

Esitykset muutokset ovat lähinnä lakiteknisiä tarkennuksia sekä valmentavan koulutuksen osalta lisäys asetukseen. Näiltä osin Suomen Yrittäjät pitää asetusmuutosta perusteltuna.

Suomen Yrittäjät haluaa lisäksi todeta, että oppisopimuskoulutus tulisi koulutuksen järjestämismuotona saada perusopetuksen päättäneitä koskevaan opiskelijavalintaan.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja