27.10.2009 klo 11:50
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammattikorkeakoululainsäädäntöön liittyvien seuraavia asioita koskevien asetusten muutoksista

Opetusministeriö

Yhteishaku

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä siitä, että ylempään ammattikorkeakoulu- tutkintoon sekä ammatilliseen opettajakoulutukseen johtava koulutus tulevat osaksi ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmää. Tämä virallistaa jo olemassa olevan käytännön.

AMK opintojen kelpoisuusvaatimuksia koskeva asetus

Kannatamme esitystä siitä, että ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto tuottavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin.

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävä

Kannatamme ehdotusta siitä, ettei AMK -koulutustehtävässä määritellä enää opiskelijapaikkamäärää.

Ammattikorkeakoulun jäsenet

Kannatamme ehdotusta siitä, että ”päätoiminen opiskelija” muutetaan muotoon ”tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija” Haluamme tuoda kuitenkin esille kysymyksen siitä, vaikuttaako termin muutos esimerkiksi opintososiaalisten etuuksien myöntämisperusteisiin, joissa käytetään ”termiä päätoiminen opiskelu”.

Avoin ammattikorkeakouluopetus

Kannatamme avoimen ammattikorkeakouluopetuksen -käsitteen täsmennystä niin, että sillä tarkoitetaan tutkintokoulutuksen osien tarjoamista.

Erikoistumisopinnot

Esitys erikoitumisopintojen laajuutta koskevasta täsmennyksestä on kannatettava. Ammatillisten erikoistumisopintojen laajuus on 30 – 60 opintopistettä.

Opiskelijaksi ottaminen

Esitys opiskelijaksi ottamisista koskevan asetuksen täsmentämisestä on kannatettava.

Opettajan kielitaitovaatimus

Ammattikorkeakouluille on tärkeää saada erialojen huippuosaajia opettajiksi. Tällöin rekrytointi voi tapahtua kansainvälisesti. Kun opetuskieli on esimerkiksi englanti, on kohtuutonta vaatia opettajalta suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kannatamme ehdotusta siitä, että opettajan tulee hallita kieli, jolla hänen on määrätty antamaan opetusta.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies