8.2.2013 klo 08:45
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ”Avoin tieto liikenteessä ja viestinnässä” -työryhmän luonnoksesta

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen tavoite julkisten tietoaineistojen avaaminen uudelleenkäyttöön on kannatettava hanke, joka mahdollistaa huomattavan tietovarannon hyötykäytön ja avaa näin myös mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan.

Suomen Yrittäjien mielestä tietovarantojen avautumisella tulee parantaa ja tehostaa hallinnonalan viranomaispalveluita. Tietovarannoissa on suuri liiketoimintapotentiaali, jota mahdolliset yrittäjät hyödyntävät liiketoiminnassa, jolloin tietojen oikeellisuus, luotettavuus ja toimitusvarmuus ovat erityisen tärkeitä seikkoja.

Tietovarantojen avaamisessa on syytä pyrkiä yhtenäisiin käytäntöihin ja määrittelyihin. Tietovarantojen avaamisessa on julkisen vallan syytä luoda yhtenäinen toimintamalli, tietovarantoja on syytä koota yhteen, jotta niiden hyötykäyttö ja mahdollinen kaupallinen hyödyntäminen on mahdollisimman joustavaa .

Tietovarantojen avaamisessa on tärkeää noudattaa avoimuutta ja tasapuolisuutta.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö