14.6.2014 klo 09:18
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto esiopetuksen velvoittavuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kunnilla on ollut velvollisuus esiopetuksen järjestämiseen sekä lapsen subjektiivinen oikeus esiopetukseen vuodesta 2001 lähtien. Nyt esitetään, että esiopetuksesta tulisi velvoittava siten, että oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen olisi osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen.

Esiopetukseen osallistumisen velvoittavuutta perustellaan sillä, että näin taataan koko ikäluokan pedagogisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen osallistuminen.

Tosiasiallisesti esiopetuksen luonne ja tavoitteet tarkoittavat sitä, että oppivelvollisuutta aikaistetaan vuodella. Jo nyt noin 98 prosenttia kuusivuotiaiden lasten ikäluokasta osallistuu esiopetukseen.

Samanaikaisesti esiopetuksen velvoittavuuden kanssa ollaan pidentämässä oppivelvollisuusikää 17 ikävuoteen velvoitteen avulla.

Suomen Yrittäjät suhtautuu kriittisesti yksilöön ja perheeseen kohdistuvien velvoitteiden lisäämiseen. Vanhemmilla tulee olla edelleen oikeus päättää lastensa kasvatuksesta silloin, kun kyseessä ei ole oppivelvollisuus.

Sinällään esiopetuksen toteuttaminen ja siinä saavutetut kasvatukselliset tulokset ovat hyviä. Esiopetuksen kattavuutta voidaankin vielä lisätä esimerkiksi perheisiin kohdistuvan ohjauksen ja neuvonnan avulla.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja