21.6.2010 klo 10:18
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esitykseen laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tutkintojen eurooppalaisen vertailtavuuden ja elinikäisen oppimisen tukemisen näkökulmista on perusteltua luoda eurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen (EQF) tukeutuva kansallinen viitekehys (NQF). On perusteltua käyttää eurooppalaisen viitekehyksen mukaista kahdeksanportaista järjestelmää, johon suomalaiset tutkinnot on suhteellisen helppoa sijoittaa. Suomen Yrittäjät kannattaa tältä osin hallituksen esitystä.

Mielestämme eri tutkinnot on sijoitettu oikein kansalliseen viitekehykseen. Erityisesti erikoisammattitutkintojen sijoittaminen viitekehykseen on haasteellista. Pidämme oikeana valintana sitä, että jotkin erikoisammattitutkinnot, kuten Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on sijoitettu tasolle kuusi.

Mielestämme elinikäisen oppimisen avaintaidot, kuten yrittäjyysosaaminen olisi lisättävä kaikkien koulutusasteiden tutkintoihin tutkinnon luonteelle ominaisella tavalla.

Suomen Yrittäjät ry

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö