12.8.2016 klo 13:43
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esitykseen opetustoimen rahoituksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Osana valtiontalouden säästötoimia, koulutuksen järjestämisen tehostamista sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämistä hallitus esittää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta sekä vapaasta sivistystyöstä annettujen lakien muuttamista.

Suomen Yrittäjien kommentit hallituksen keskeisiin esityksiin

Ammatilliseen peruskoulutukseen kohdennetaan 190 miljoonan euron määrärahan säästö vuodesta 2017 lukien. Säästö toteutettaisiin siten, että koulutuksenjärjestäjälle maksetaan 87,5 % järjestämisluvassa olevasta opiskelijamäärästä.

• Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä valtiontalouden tasapainottamista. Tämä tarkoittaa myös määrärahaleikkauksia koulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa ollaan toteuttamassa reformia, jossa myös rahoituksen perusteita uudistetaan vuodesta 2018. Luontevaa olisi, että säästöt toteutettaisiin vasta vuodesta 2018 alkaen. Vuoden 2017 toteutumaton säästö voitaisiin jakaa seuraaville vuosille. Näin koulutuksenjärjestäjät voisivat sopeuttaa toimintansa uudistuneeseen rahoitusjärjestelmään ja määrärahaleikkauksiin paremmin.

Aikuisten perusopetuksen rahoitus uudistetaan siten, että rahoituksessa siirrytään laskentapäiväperusteisesta rahoituksesta läsnäolokuukausiin perustuvaan rahoitukseen.

• Suomen Yrittäjät pitää uudistusta perusteltuna. Aikuisten perusopetus kohdistuu pääsääntöisesti aikuisiin maahanmuuttajiin. Uusi rahoitusmalli joustavoittaa koulutusta esimerkiksi niin, että sitä voi järjestää ajallisesti tarkoituksenmukaisemmin.

Osana julkisen talouden sopeutustoimia hallitus on päättänyt indeksikorotusten jäädyttämisestä opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla vuosina 2016 – 2019.

• Suomen Yrittäjillä ei ole kommentoitavaa indeksikorotusten jäädyttämisestä.

Esitetään, että osana nk. nuorten aikuisten osaamisohjelmaa voitaisiin vuonna 2017 rahoittaa sellaisten maahanmuuttajien opintoja, jotka eivät ole suorittaneet perusopetuksen oppimäärää tai joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

• Suomen Yrittäjät pitää esitystä perusteltuna. Esitämme myös, että koulutussopimus otetaan käyttöön jo vuonna 2017 osana maahanmuuttajien kotoutumisen tehostamista. Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen perustuva koulutus parantaisi monien maahanmuuttajien mahdollisuutta saada ammatti ja työllistyä Suomessa.
Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi esitetään että alle 18-vuotiaalle, joka suorittaa lukiota aikuisten oppimäärän mukaan ei tarvitsisi enää järjestää taito- ja taideaineiden sekä terveystiedon opetusta.

• Suomen Yrittäjät pitää esitystä perusteltuna.

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja