21.6.2017 klo 13:45
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä ajokorttilain muuttamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys ajokorttilainsäädännön uudistamiseksi koskee muita ajokortteja kuin kuorma- ja linja-auton ajokorttien suorittamasta. Ajokorttien suorittamisen säätelyä kevennetään ja digitalisaation käyttöä lisätään ajokortin suorittamisessa.

Keskeisinä ehdotuksina esitetään moottoripyörän ajokortin ja henkilöauton ajokortin suorittamisen teoriaopetuksen yksityiskohtaisesta säätelystä luopumista ja mahdollisuutta laajempaan digitalisaatioon perustuvien opetusmenetelmien käyttöön opetuksessa. Pakolliseksi koulutussisällöksi tulee riskienhallintakoulutus.

Myös ajokortin vaiheittaisesta suorittamisesta luovuttaisiin. Ajo-opetus säilyisi luvanvaraisena. Opetuslupaan perustuva, esim. sukulaisen antama ajo-opetusmahdollisuus säilyy ja se rajoittuu enintään kolmeen opetustapahtumaan kolmen vuoden aikana.

Suomen Yrittäjät kannattaa edellä olevia ehdotuksia. Ajokorttikoulutuksen sisältöjä joustavoittamalla, mutta turvallisuudesta kuitenkaan tinkimättä, voidaan vähentää ajokortin hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia. Opetuslupaan perustuvaa toimintaa tulee valvoa riittävästi, jotta vältytään laajamittaiselta luvan väärinkäytöltä.

Suomen Yrittäjät ei kannata ehdotusta mopokortin koulutusosion poistosta. Tämä saattaa vähentää nuorten liikenneturvallisuutta merkittävästi.

Suomen Yrittäjät

Mikael Pentikäinen Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja