12.4.2012 klo 11:05
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueille

Liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen Yrittäjät pitää Liikenne- ja viestintäministeriön lakiesityksen muutosta laajakaistarakentamisen tukien myöntämisestä haja-asutusalueille hyvänä. Lakiesityksen tavoite helpottaa ja joustavoittaa laajakaistahankkeiden rahoitusta niiden rakennusaikana on oikea. Toimijoiden lainarahoituksen helpottaminen ja joustavat käytännöt lisäävät pienten ja uusien toimijoiden mahdollisuuksia osallistua verkkojen rakentamiseen.

Laajakaistahankkeen tavoitteet tukevat suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä ja luovat yrityksille paremmat toimintaedellytykset. Nopeiden ja toimivien tietoliikenneyhteyksien ulottaminen koko maahan edesauttaa yritystoiminnan ja työpaikkojen sijoittumista myös syrjäisemmille seuduille.

Haluamme uudistaa aiemmin laajakaistahankkeen väliarvioinnin yhteydessä esille tuomaamme näkemyksen. Suomen Yrittäjät pitää Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaa 100 megan laajakaistayhteyden rakentamista ja ulottamista koko maahan kaavamaisena. Edelleen olisi syytä arvioida, että riittääkö tulevaisuudessa uusien teknologioiden kehittymisen myötä myös pienempi yhteys nopeiden yhteyksien ulottamiseksi koko maahan. Eri asiantuntija-arvioissa on esitetty, että tulevaisuudessa uusien kehittyvien teknologioiden myötä nopeisiin ja toimiviin laajakaistayhteyksiin riittäisi alle 100 megan yhteydet.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja

Kari Jääskeläinen
elinkeinoasioiden päällikkö