14.8.2015 klo 11:01
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto liikenne- ja viestintäministeriön tekemiin ajo-opetusta koskeviin muutosehdotuksiin

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö esittää ajo-opetukseen ja sen toteutukseen uudistuksia. Muutosehdotusten mukaan simulaattorin käyttö auton ajokorttia varten annettavassa ajo-opetuksessa vakiinnutettaisiin perinteisen ajo-opetuksen rinnalla. Simulaattorilla annettava ajo-opetus sallittaisiin myös B-luokassa muussakin kuin pimeällä ajamisen opetuksessa. Opetusta voitaisiin antaa samassa suhteessa kuin nykyisin raskaan kaluston kuljettajien koulutuksessa. Laitteiden vaatimuksia ja hyväksymiseen liittyviä menettelyjä tarkistettaisiin. Lisäksi luovuttaisiin päivittäin annettavan ajo-opetuksen määrää koskevista rajoituksista ja mahdollistettaisiin opetuksen seuraaminen virtuaalisesti. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 aikana.

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä ajo-opetukseen liittyvien säädösten ajantasaistamista vastaamaan uudistuvia opetusmenetelmiä ja -ympäristöjä. Tärkeää on kuitenkin varmistaa, että säädökset tarjoavat riittävän väljän kehyksen opetusteknologian, kuten digitalisaation, hyödyntämiselle ajo-opetuksessa myös tulevaisuudessa. Samanaikaisesti on tärkeää turvata yksilöllisten osaamistarpeiden riittävä huomioiminen ajo-opetuksessa sekä liikenneturvallisuus.

Suomen yrittäjät kannattaa esitettyjä muutoksia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja