19.3.2014 klo 09:28
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laista teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta näiden virastojen toimintaa jatkavaksi osakeyhtiöksi. Perustettava teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiö VTT Oy olisi voittoa tavoittelematon tutkimuslaitos. Esityksen tavoitteena on edistää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tehtävien hoidon toiminnallista tehokkuutta.

Esityksessä on arvioitu nykyistä virastomallia markkinaehtoisessa toimintaympäristössä. Edelleen esityksessä on arvioitu innovaatiotoiminnan kansainvälistä kehitystä suhteessa perustettavan osakeyhtiön toimintaan sekä keskeisiä yhteistyökumppaneita ja kilpailijoita niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Yhtiöittämisellä ei esitetä muutosta VTT:n perustehtävään ja rooliin tutkimuslaitoksena. VTT:n tuloista noin 70 prosenttia muodostuu erilaisista yritysten toimeksiannoista sekä kilpailun piirissä olevasta tutkimusrahoituksesta. Esityksen mukaan hallintomallin muutos yhtiömuotoon parantaa VTT:n kykyä palvella joustavammin yritysten tarpeita ja lisää ketteryyttä kilpaillun rahoituksen hankkimisessa.

Suomen Yrittäjät pitää esitystä laista teknologian tutkimus- ja kehittämisyhtiöstä kannatettavana. Uuden yhtiön menestymisen kannalta on tärkeää kehittää toimintaa pitkällä aikajänteellä mutta ketterästi toimien. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta Suomen Yrittäjät korostaa uuden tutkimus- ja kehittämisyhtiön tutkimusinfrastruktuurien tuloksellista hyödyntämistä pienyritysten kehitystyössä.

On hyvä, että kilpaillun rahoituksen lisäksi uudessa osakeyhtiössä pysyy jatkossakin budjettirahoitus mukana strategisen tutkimuksen rahoituksen muodossa. Budjettirahoituksella ei saa jatkossakaan vääristää maksullisen tutkimustoiminnan kilpailuasetelmia suhteessa asiantuntijayrityksiin.

Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
koulutusasioiden päällikkö