6.4.2016 klo 09:20
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto näyttötutkintomestarin koulutusohjelman luonnokseen

Opetushallitus

Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma valmistaa näyttötutkintojärjestelmän toimijoita kehittämään näyttötutkintojen suunnittelun ja järjestämisen, ammattitaidon arvioinnin sekä näyttötutkintotoiminnan laadun varmistamisen taitojaan. Suomenkielistä näyttötutkintomestarikoulutusta järjestävät ammatilliset opettajakorkeakoulut. Opetushallitus vahvistaa koulutusohjelman perusteet.

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta uudistuu 1.8.2016. Uudistuva lainsäädäntö edellyttää muun muassa, että yhden näyttötutkinnon arvioijista tulee olla suorittanut näyttötutkintomestarikoulutuksen. Tässä näyttötutkintomestarin koulutusohjelman muutoksessa onkin kyse koulutuksen sisällöllisestä päivittämisestä uuden lainsäädännön mukaiseksi. Muutokset eivät ole merkittäviä. Suomen Yrittäjät pitää päivitystä perusteltuna.

Ammatillisen koulutuksen reformi tulee voimaan 1.8.2018. Reformissa tulee merkittäviä muutoksia ammatillisen koulutuksen tutkintojen rakenteeseen ja näyttötutkintojen järjestämiseen. Parhaillaan valmisteilla olevat muutokset vaikuttavat merkittävästi näyttötutkintomestarin työhön. Tästä syystä tulisikin heti kun reformissa toteutettavat muutokset ovat tiedossa, käynnistää näyttötutkintomestarikoulutuksen laajempi uudistaminen yhteistyössä työelämäosapuolten kanssa.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja