21.10.2015 klo 14:02
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ohjauksen ja kasvatuksen tutkintorakenteeseen

Opetushallitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen ja ammatillisten tutkintojen kehittämistä. Suomen Yrittäjät on edustettuna tässä nk. TUTKE 3 -työskentelyssä.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että tutkinnot vastaavat työelämän tarpeita ja ovat tarvittaessa joustavasti ja nopeasti muutettavissa sisällöllisesti. Yhä useammin tutkinto muodostuu yksilö- ja yrityskohtaisesti niin, että tutkinnossa vaadittava ydinosaaminen on kaikille tutkinnon suorittajille yhteistä, mutta muu valinnaisuus tutkinnossa kasvaa. Tärkeää on myös kehittää kaikille aloille yhteisiä tutkinnon osia, kuten yhteinen yrittäjyysosa.

Ohjauksen ja kasvatuksen tutkintojen rakenteeseen Suomen Yrittäjillä ei ole kantaa. Tutkintojen rakenteellinen uudistaminen ei kuitenkaan saa johtaa ammattien lisääntyvään sääntelyyn. Vain erityisen painavista syistä voidaan säätää tutkinnon tasoa tai osaamiskuvausta yksityiskohtaisempia pätevyysvaatimuksia.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja