6.4.2016 klo 09:23
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden keskuksen CIMOn yhdistämisestä

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallitus ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO esitetään yhdistettäväksi 1.1.2017 lukien. Asiaa koskeva luonnos hallituksen esitykseksi on lausunnolla.

Opetushallitus ja CIMO ovat opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimivia keskusvirastoja. Opetushallituksen tehtävät liittyvät koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kehittämis- ja hallintotehtäviin. Opetushallitus mm. laatii opetussuunnitelmat ja tutkintojen perusteet. Korkeakoulutuksen kehittäminen ei kuulu Opetushallituksen tehtäviin. CIMOn keskeisin tehtävä on opetuksen, tutkimuksen, työelämän, kulttuurin ja nuorisotyön kansainvälistymisen edistäminen.

Uusi virasto hoitaisi Opetushallituksen ja CIMOn nykyiset tehtävät. Yhdistämistä perustellaan voimavarojen yhdistämisellä ja toiminnan turvaamisella tilanteessa, jossa molempien virastojen rahoitus vähenee.
Suomen Yrittäjät pitää virastojen yhdistämistä perusteltuna. Nykyiset virastojen toiminnat muodostavat luontevan, toisiaan tukevan kokonaisuuden. Jo nyt virastot toimivat samoissa tiloissa. Esitämme uuden viraston nimeksi Opetushallitusta.

Kannatamme lisäksi tässä vaiheessa Keskus- ja aluehallintovirastohankkeessa tehtyä esitystä siitä, että uuteen virastoon liitettäisiin emovirastomallia soveltaen Kansallinen koulutuksen arviointikeskus sekä Ylioppilastutkintolautakunta vuodesta 2018. Tästä tultaneen tekemään hallituksen esitys vuoden 2017 aikana

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus Veli-Matti Lamppu
toimitusjohtaja johtaja