23.1.2015 klo 11:09
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annettua asetusta (986/1998) ollaan muuttamassa. Muutos pohjautuu ammatillisen perustutkinnon rakenteen uudistumiseen. Uudistumisessa yhteisten tutkinnon osien muodostuminen muuttuu. Lisäksi uutena koulutuskokonaisuutena tulee vuonna 2015 käyttöön ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Näistä syistä yhteisten tutkinnon osien ja valmentavan koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimukset päivitetään vastaamaan tutkinnon osien opettamisessa vaadittavaa osaamista.

Kelpoisuusehtojen muutokset ovat lähinnä teknisluonteisia. Voimassa olevat kelpoisuudet sovitetaan ammatillisen peruskoulutuksen uuteen rakenteeseen. Myös valmentavan koulutuksen opettajan kelpoisuus tulisi vastaamaan ammatillisten tai yhteisten aineiden opettajan kelpoisuutta.

Suomen Yrittäjät pitää opetustoimen kelpoisuusehtojen muutoksesta tehtyä esitystä perusteltuna.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
johtaja