9.5.2011 klo 12:14
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämishankkeesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama Oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeen työryhmä on tehnyt muistion toimenpiteiksi laadun kehittämiseksi. Suomen Yrittäjät on ollut edustettuna ko. työryhmässä. Pidämme työryhmämuistiossa esitettyjä oppisopimuskoulutuksen laadun kehittämistoimenpiteitä kannatettavina. Haluamme vielä nostaa muistiosta esiin seuraavat näkökulmat:

Oppisopimuskoulutuksen viranomaistoiminnan käytäntöjen yhtenäistäminen helpottaa sekä viranomaisten välistä yhteistyötä että helpottaa valtakunnallistesti toimivien yritysten oppisopimuskoulutuksen hyödyntämistä. Yhtenäiset käytänteet eivät kuitenkaan saa estää tarkoituksenmukaista joustoa yrityskohtaisissa käytänteissä.

Muistio sisältää toimenpiteitä lähinnä oppisopimuskoulutuksen viranomais- prosessien selkeyttämiskeksi. Tämän ohella oppisopimuskoulutusta tulee kehittää niin lainsäädännöllisesti kuin toiminnallisestikin vieläkin paremmin yritysten tarpeita vastaavaksi. Erityisenä haasteena on madaltaa pienyritysten kynnystä toteuttaa osaamis- ja kehittämistarpeitaan oppisopimuskoulutuksen avulla.

Muistiossa esitetään selvitettäväksi sitä, miten keskeisten toimialojen työehtosopimusten palkkausta koskevissa määräyksissä on huomioitu tehtävien vaativuus ja ammattiaidon kehittyminen. Tämä selvitys tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Tavoitteena tulee olla, että oppisopimuspalkat sidotaan työsuoritteeseen ja osaamisen kehittymiseen.

Suomen Yrittäjät ry

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö