15.10.2009 klo 10:55
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto tutkintojen ja muun osaamisen kansalliseksi viitekehykseksi

Opetusministeriö

Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (EQF) tarjoaa hyvän pohjan kansallisen viitekehyksen rakentamiseen. Suomen intressi on ainakin koko Eurooppaa koskeva järjestelmä, jossa voidaan eri Euroopan maissa suoritettuja tutkintoja vertailla. Näin mahdollistetaan kansalaisten parempi liikkuvuus sekä eurooppalaisilla työ- että koulutusmarkkinoilla. Näemme myös, että yhtenäisen viitekehyksen avulla voidaan tehokkaammin kehittää omaa koulutusjärjestelmää, tunnistaa sen vahvuudet ja kehittää niitä, mutta myös korjata omassa järjestelmässämme olevia puutteita.

Osaamisen viitekehyksen käyttöönotto edellyttää osaamisperusteisten opetusohjelmien käyttöönottoa kaikilla koulutusasteilla. Tämä edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Viitekehyksen käyttöönotto ei kuitenkaan saa johtaa tilanteeseen, jossa vain formaaliin koulutukseen osallistuminen ja siitä saatu tutkinto voidaan tunnustaa. Edelleen tulee erityisesti korkea-asteella kehittää järjestelmiä, jossa myös hankkimistavasta riippumaton osaaminen voidaan tehdä näkyväksi tunnustamisjärjestelmän avulla. Eurooppalaisessa viitekehyksessä tulee myös huolehtia Suomen ainutlaatuinen näyttötutkintojärjestelmä ja asemoida järjestelmän avulla saatu tutkinto samanarvoiseksi oppilaitosmuotoisena suoritettuun vastaavaan koulutukseen.

Pidämme oikeana esitystä eri tutkintojen sijoittumisesta kahdeksanportaiseen viitekehykseen. On hyvä, että kuvauksissa viitekehyksen eri tasojen vaativuustasoissa on huomioitu toimiminen yrittäjänä. Pienenä ristiriitana pidämme sitä, että viitekehyksen tasolla neljä lukion oppimäärän ja ammatillisen perustutkinnon katsotaan tuottavan saman osaamisen työelämänäkökulmasta (esim. ”valmiudet toimia yrittäjämäisesti toisen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä). Katsomme, ettei lukiokoulutus vielä tarjoa riittävää ammatillista työelämäosaamista palkansaajana tai yrittäjänä.

Toisena epäloogisuutena on, että viitekehyksessä tasolla viisi (esimerkiksi erikoisammattitutkinnot) saadaan ”hyvät valmiudet toimia alan itsenäisinä yrittäjinä”, kun puolestaan tason kuusi tutkinto (esim. ammattikorkeakoulu) tuottaa vain ”perusedellytykset toimia yrittäjänä”. Mielestämme myös tason kuusi tulisi tuottaa hyvät edellytykset yritystoimintaan. Toivomme näihin epätäsmällisyyksiin korjausta.

Suomen Yrittäjät

Martti Pallari
johtaja

Veli-Matti Lamppu
koulutusasiamies