11.2.2015 klo 11:36
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto uusittavista siivoustyönohjaajan ja siivousteknikon erikoisammattitutkintojen perusteista

Opetushallitus

Lausunnolla olevat siivoustyönohjaajan ja siivousteknikon erikoisammattitutkintojen perusteluonnoksissa kuvattu ko. tehtävissä vaadittava ammattitaito vastaa hyvin työelämän osaamistarpeisiin. Haluamme kuitenkin tuoda perustetyöryhmän pohdittavaksi joitain näkökulmia peruteluonnoksiin.

Pidämme tärkeänä molempien tutkintojen osalta, ettei niitä pidetä vain laitossiivouksen tutkintoina, vaan myös kotityöpalvelujen osaaja voisi joustavasti suorittaa näiden tutkinnon osia. Aiempaa linjausta siitä, ettei esim. koti-siivousyrityksen työntekijä ole voinut tätä suorittaa, emme pidä perusteltuna.

Tutkintojen osaamisvaatimukset tulee mitoittaa niin, että nämä tutkinnot voi suorittaa myös pienessä yrityksessä ja sellaisessa työskentelevä henkilö.

Siivoustyönohjaaja

Siivoustyön ohjaaminen –tutkinnon osa
Perusteissa konkreettista tekemistä on mm. seuraava:

Siivoustyönohjaaja ohjaa työntekijää asiakaskohteessa
o työalueen ylläpitosiivoukseen
o kuivan ja kostean tilan perussiivoukseen
o tarvittavien siivouskoneiden käyttöön

Kun ohjataan käytännössä ylläpitosiivoukseen, kostean ja kuivan tilan perussiivoukseen, menee tähän liian paljon aikaa.

Kolme ohjaustilannetta, jotka eivät ole kovin erilaisia, eivät tuo lisäarvoa arviointiin. Kannatamme kahta kolmen sijaan. Yksi ohjaus tekemiseen ja yksi koneeseen tai laitteeseen tai muuhun työhömme olennaisesti liittyvään toimintaan, esimerkiksi siivouspyykin pesuun (hygienia, esipuhdistus, muut vaatimukset).

Vieraskielisen työntekijän ohjaaminen

Tämä tutkinnon osa ei voi olla valinnainen osa, koska tämä on arkipäivän siivoustyöohjaajan perusosaamista.

Puhdistuspalvelualan yrittäjänä toimiminen

Pidämme hyvänä, että tämän osion painoarvoa on lisätty. Osion tulee voida suoritta, vaikkei itse vielä toimisi yrittäjänä.

Siivousteknikko

Vieraskielisen työntekijän ohjaamisen ja yrittäjyyden osalta viittaamme siivoustyönohjaajan ammattitaitovaatimuksiin.

Ystävällisesti

Veli-Matti Lamppu
johtaja
Suomen Yrittäjät