18.10.2012 klo 10:49
Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto Yrittäjän ammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus

Vuonna 2011 Yrittäjän ammattitutkinnon suoritti 982 yrittäjää ollen selkeästi suosituin yrittäjien suorittama ammatillinen lisätutkinto. Yrittäjien palaute nykymuotoisesta tutkinnosta on ollut positiivista. Yrittäjät ovat kokeneet, että tutkinnon avulla saatu osaaminen on selkeästi lisännyt yrityksen taloudellista menestymistä.

Suomen Yrittäjät on ollut tiiviisti mukana Yrittäjän ammattitutkinnon uudistamistyössä. Haluamme kuitenkin tuoda esille vielä seuraavat huomiot luonnoksesta:

Nykymuotoisen Yrittäjän ammattitutkinnon suorittaneet ovat selkeästi yritystoimintansa alkuvaiheessa olevia yrittäjiä. Usein he suorittavat tutkinnon Yrittäjän oppisopimuskoulutuksena. Tämä edellyttää, että heillä on jo yritystoimintaa.

Uudistettavan Yrittäjän ammattitutkinnon kohderyhmänä tulee olla toimivien yrittäjien lisäksi yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt. Tällaisia voivat olla mm. työssä olevat tai työttömät yritystoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Yrittäjätutkinnon tulee siis olla myös uuden yrittäjyyden syntymistä tukeva tutkinto. Tällöin näyttötutkinnon perusteissa ei voida asettaa ehtoja jo olemassa olevaan yritystoimintaan.

Monet yrittäjät ovat toivoneet nykymuotoisen liiketoimintasuunni- telman kehittämiseen perustuvan tutkinnon rinnalle mahdollisuutta lisätä osaamistaan oman yrityksen keskeisissä yrittämisen osa-alueissa ja luoda tutkinnon osista itselleen ja yritykselleen sopiva kokonaisuus. Luonnos uusiksi näyttötutkinnon perusteisiksi vastaa erinomaisesti tähän yrittäjien tarpeeseen.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö