2.4.2003 klo 11:51
Lausunto

SY:n, PT:n ja Kuntaliiton viesti hallitusohjelmaneuvottelijoille: Kunnallisten palvelujen kehittäminen edellyttää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä

Suomen Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ja Palvelutyönantajat ovat valmistelleet yhteisen kannanoton kunnille ja poliittisille päättäjille julkisten palvelujen tuottamisesta. Kannanotto on vahva viesti hallitusneuvotteluja käyville puolueille siitä, että hyvinvointi- ja tukipalvelujen tuottaminen ja kehittäminen ei onnistu tulevaisuudessa ilman eri tahojen yhteistyötä ja monipuolisia palvelujen tuottamistapoja.

Riittävien ja laadukkaiden palvelujen järjestäminen edellyttää toimia sekä kunnilta että maan hallitukselta ja eduskunnalta. Myös yritysten on lisättävä osaamistaan kyetäkseen myymään palveluita julkiselle sektorillejulkisiin hankintoihin liittyvää osaamistaan.

Tavoitteena tulee olla, että käytettävissä olevilla verovaroilla saadaan aikaan entistä enemmän ja entistä laadukkaampia palveluita, jotka vastaavat kansalaisten yksilöllisiä tarpeita. Vastuu palvelujen järjestämisestä ja laadusta on säilyy kunnilla, vaikka kunnat ostavatkin palvelut yksityisiltä tuottajilta.

Lisätietoja antavat
Palvelutyönantajat, elinkeinopoliittinen asiamies Maritta Iso-Aho, puh. 040 544 3123
Suomen Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, puh. (09) 771 2700, 0400 486 043
Suomen Yrittäjät, johtaja Antti Neimala,
Kannanotto
http://www.kuntaliitto.fi

OnLine uutiset
toimitus@suomen.yrittajat.fi
Puhelin (09) 2292 2952