8.5.2008 klo 15:54
Lausunto

Tasoitusmääräjärjestelmän muutostarpeet

Tasoitusmäärätyöryhmä

Tasoitusmääräjärjestelmän siirtokaava.

Työryhmässä esillä ollut ehdotus kaavaksi on perusteltu. Korkotermin laskeminen euron ja yhteisen rahapolitiikan käyttöönoton myötä on perusteltua inflaatiotavoitteen ja inflaation alennettua. Samalla kaava mahdollistaisi ylisuurten tasoitusmäärien purkamisen.
Tasoitusmääräjärjestelmässä tulee olla alarajan lisäksi yläraja, jotta tasoitusmäärät eivät kasva tarkoituksettomiksi jatkossa. Tämä sen lisäksi, että vakuutusyhtiö joutuisi hakemaan ja perustelemaan oletusarvosta 0,015 poikkeavan parametrin arvon.

Tasoitusmäärien purkaminen.

Ainakin lakisääteisten vakuutusten osalta tulee varmistaa, että tasoitusmäärät purkautuvat maksajien eli vakuutuksenottajien hyväksi niin määrää purettaessa kuin mahdollisesti kannanluovutuksissa maihin, joissa vastaavaa järjestelmää ei ole. Palautus tapahtuisi nykyisille maksajille, koska historiallisten maksajien jäljittäminen ei ole käytännössä mahdollista.

Tasoitusmääräjärjestelmän säilyttäminen.

Solvenssi 2:n myötä tulee harkita tarkkaan, onko tarvetta vakavaraisuuspääomavaatimuksen ja vähimmäispääomavaatimuksen sisällä säilyttää nykyisenkaltaista tasoitusmääräjärjestelmää vai riittävätkö yksin-kertaisemmat vaatimukset. Solvenssi 2:n mahdollistama yksinkertaisuus ja läpinäkyvyys olisivat varmastikin tavoiteltavia. Sopeutuminen tähän ja muihinkin oletettaviin muutoksiin tulisi pystyä aloittamaan mahdollisimman ajoissa etukäteen.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hietala
ekonomisti