24.4.2012 klo 08:51
Lausunto

Toimenpiteet sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Aihe

Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto on valmistellut ehdotuksen toimenpiteistä sähkönjakelun varmuuden parantamiseksi sekä sähkökatkojen vaikutusten lievittämiseksi. Ehdotuksen toimenpiteet on tarkoitus panna täytäntöön sähkömarkkinalakiin (386/1995) sekä maantielakiin (503/2005) tai maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1992) tehtävillä muutoksilla.

Lausunto

Suomen Yrittäjät kannattavat lähtökohtaisesti sähkönjakelun toimitusvarmuuden parantamista. Ehdotetut toimenpiteet tulee tehdä kustannustehokkaasti ja niin, että kustannukset toimintavarmuuden parantamiseksi eivät muodostu kohtuuttoman suuriksi yrityksille. Pidämmekin hyvänä, että verkonhaltijoille ei asetettaisi tietyn määräistä kaapelointivaatimusta, vaan ne voivat käyttää kustannustehokkaimpia teknisiä ratkaisuja asettavan toimitusvarmuuden kriteereiden täyttämiseksi.

Vaatimusten täytäntöönpanossa on tärkeää, että nykyisten verkkokomponenttien jäljellä oleva käyttöaika tarkastetaan ja arvioidaan näin kustannustehokas toimitusvarmuuden parantamisen aikataulu. Pidämmekin portaittaista toimitusvarmuuden vaatimustason nostoa järkevänä. Vaatimustasojen nostamisen yhteydessä myös asiakkaille sähkökatkoista maksettavien ns. vakiokorvausten ylärajan kohtuullinen nostaminen on asianmukaista.

Toimitusvarmuuden tasoa ja sen toteutusaikataulua on syytä vielä tarkastella lähemmin tarkemman vaikutusanalyysin valmistuttua, jotta päästään niin sähkön loppukäyttäjän kannalta kuin kansantaloudellisesti kustannustehokkaimpaan ratkaisuun.

Suomen Yrittäjät ry

Sampo Seppänen
ympäristöekonomisti