23.11.2009 klo 11:42
Lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriön jatkokirjelmät asioissa U 54/2000 ja E 47/2009

Eduskunta
Talousvaliokunta

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Kysymyksessä on kaksi jatkokirjelmää liittyen yhteisöpatenttiin ja eurooppalaiseen patenttilitigaatiojärjestelmään. Olemme lausuneet yhteisöpatentista ja esittäneet näkemyksemme patenttilitigaatiojärjestelmän tavoitteista talousvaliokunnalle 13.6.2008.

Viittaamme soveltuvin osin aiemmin antamaamme lausuntoon. Yhdymme Suomen kantaan asiassa eikä meillä ole huomauttamista jatkokirjelmissä esitettyihin linjauksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari