4.4.2016 klo 09:16
Lausunto

Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävästä valtionavustuksesta

Maa- ja metsätalousministeriö

Luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin myönnettävästä valtionavustuksesta pannaan täytäntöön hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmassa mainittu ravinteiden kierrätyksen edistämistä koskeva kokeiluohjelma, jossa rahoitetaan ravinteiden kierrätykseen liittyvää tuotekehitystä ja innovaatiota sekä demonstraatio‐ ja referenssihankkeita.

Keskeiset huomiot

Kokeiluhanketta voidaan pitää kannatettavana, koska ravinteiden kierrätyksen edistäminen on keskeinen osa kiertotaloutta. Lisäksi ravinteiden kierrätys säästää lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Ravinteiden kierrätyksellä voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa.
Huomautamme kuitenkin, että kokeiluohjelman valtionavustus tulee olla samoin ehdoin hyödynnettävissä myös hevosenlannan kierrätystä ja energiahyödyntämistä edistävissä hankkeissa ja siihen liittyvässä tuotekehityksessä.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti