2.6.2014 klo 12:29
Lausunto

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Luonnoksessa valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetaan lain valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) 10 §:n valtuutuksen mukaan tarkempia säännöksiä yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksistä, hyväksyttävistä menoista ja tukitasoista sekä eräistä muista seikoista.

Keskeiset huomiot

Suomen yrittäjät kiinnittää huomiota siihen, että asetus jättää viranomaisille laajan harkintavallan. Toimijoiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi tulee viranomaisten ohjauksessa kiinnittää erityistä huomiota siihen, että samankaltaisia tapauksia tulee kohdella yhdenmukaisesti.

Lisäksi toteamme, että 3. pykälän mukaisessa tilanteessa olemassa oleva maksusuunnitelma esimerkiksi verovelasta ei saa aiheuttaa tuen epäämistä.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti