11.11.2009 klo 11:08
Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhtiöoikeus, asetus yksityisen eurooppayhtiön (SPE) säännöistä (U 41/2008)

Eduskunta
Talousvaliokunta

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta kunnioittavasti seuraavaa:

Kysymyksessä on jatkokirjelmä asiassa U 41/2008. Olemme lausuneet asiasta talousvaliokunnalle 1.10.2008, jolloin olemme todenneet suhtautuvamme myönteisesti uuden yhtiömuodon synnyttämiseen ja sen taustalla oleviin tavoitteisiin. Lisäksi olemme pitäneet tärkeänä, että yksityistä eurooppayhtiötä koskeva sääntely on selkeää ja oikeusvarmaa. Ainoastaan tällöin pienimmätkin yritykset voivat hyötyä uudesta yritysmuodosta, mikä on myös Small Business Act for Europe -hankkeen yhtenä tavoitteena.

Toteamme, että asetusluonnos on monilta osin parantunut ja selkeytynyt valmistelun kuluessa. Meillä ei ole huomauttamista U-kirjelmässä esitettyihin linjauksiin.

SUOMEN YRITTÄJÄT RY

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö, varatuomari