28.4.2014 klo 10:58
Lausunto

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015—2018

Eduskunnan talousvaliokunta

Valtioneuvosto antoi julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015–2018 selonteon eduskunnalle 3.4.2014.

Keskeiset huomiot

Päätös valtiontalouden kehyksistä vuosille 2015–2018 tehtiin haastavissa olosuhteissa. Talousnäkymät lähivuosille ovat heikot ja julkinen talous on vahvasti alijäämäinen.

Suomalaisten pk-yrittäjien mielestä julkinen talous ei voi perustua pysyvästi velkaantumiseen. Pk-barometrin mukaan julkisen velan kasvun pysäyttäminen on pk-yrittäjien mielestä keskeisimpiä talouspolitiikan tavoitteita.

Suomen Yrittäjät korostaa, että valtion velkaantumisen hillinnän vaatimat lisäsopeutustoimet tulee tehdä leikkaamalla valtion omia menoja. Veronkorotuksia ei tule tehdä, koska korotukset vahingoittavat kasvua ja työllisyyttä.

Verojen korotukseen ei hallitusohjelmankaan näkökulmasta olisi ollut merkittävää tilaa, sillä hallitusohjelman 50–50 periaatteen olisi pitänyt tarkoittaa sopeutustoimien toteuttamista painotetusti menosäästöinä.

Suomen Yrittäjät on vaatinut kasvun ja työllisyyden tukemiseksi elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden verotukseen yrittäjävähennystä. Työllisyyden ja kasvun kannalta olisi ollut tärkeää, että hallitus olisi huomioinut tasapuolisesti eri yrittäjyyden muotoja ja ottanut huomioon sen, että työllistämisen vastuu on siirtynyt pienille ja keskisuurille yrityksille talouden rakennemuutoksen seurauksena.

Hallituksen tekemän valtiontalouden kehyspäätöksen sopeutustoimet painottuvat kuitenkin tarpeettoman voimakkaasti verojen korotukseen. Päätetyn suuruiset veronkorotukset tulevat leikkaamaan vähäistä talouskasvua entisestään. Kotimaisen kulutuksen ja työllistämisen kannalta oli kuitenkin myönteistä, ettei kehysriihessä kiristetty arvonlisäverotusta.

Päätöksen sisältämät kasvua tukevat toimet eivät hajanaisuutensa vuoksi tule tuottamaan parasta mahdollista tulosta. Hallitus itsekin on todennut ja selvitykset osoittavat, että yrittäjävähennyksen kaltaisella yleisellä verokannustimella olisi ollut enemmän talouden tehokkuutta edistävä vaikutus kuin tietyille yrityksille tai toimialoille suunnatuilla verokannustinohjelmilla.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti