16.3.2010 klo 11:03
Lausunto

Valtioneuvoston tasa-arvoselonteko

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitusta asiasta, minkä johdosta esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Suomen työelämän tasa-arvo-ongelmat ovat pitkälti seurausta naisten ja miesten ohjautumisesta palkan ja muiden työsuhteen ehtojen osalta erilaisille työurille. Naiset valikoituvat useammin työtehtäviin toimialoille, joissa palkkataso on matalampi ja työsuhteet luonteeltaan epätyypillisiä. Tämä valikoitumiseen johtava tie alkaa usein jo opiskelualan valitsemisesta. Samoin osansa on perheiden sisällä tehtävillä valinnoilla töiden ja vastuiden jakaantumisesta. Edellä mainituista syistä tasa-arvoa tulisi edistää muilla toimenpiteillä kuin lainsäädännöllä. Keskeistä on asenteiden muuttaminen ja valintoihin vaikuttaminen jo koulutusvaiheessa. Asioihin on tartuttava käytännönläheisesti, esimerkiksi hyviä käytäntöjä levittämällä. Näin edistetään parhaiten tasa-arvon toteutumista myös muilla elämän aloilla.

Työnantajat vastaavat merkittävästä määrästä kustannuksia, jotka johtuvat siitä, että työntekijöillä on tai heille syntyy lapsia. Osasta vanhemmuuden kustannuksista työnantajat voivat saada korvauksia ja korvaustasoa on viime aikoina myös parannettu, mutta korvaukset rahoitetaan kuitenkin pääasiassa työnantajien ja vakuutettujen maksuilla. Nykyinen rahoitusjärjestelmä rasittaa erityisesti naisvaltaisia ja työvoimavaltaisia aloja sekä heikentää yritysten työllistämismahdollisuuksia. Ongelma ei ole pelkästään työnantajayritysten vastuulla oleva asia. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset olisi edellä mainituista syistä perusteltua jakaa yhteiskunnassa nykyistä tasaisemmin kaikkien kansalaisten kesken suuntaamalla rahoitukseen verovaroja.

SUOMEN YRITTÄJÄT

Harri Hellstén
lainopillinen asiamies