24.1.2013 klo 09:22
Lausunto

Vapaan sivistystyön etäopiskelumahdollisuuksien kaventuminen

Kansanvalistusseuran Etäopisto

Asetusta vapaasta sivistystyöstä on muutettu 1.1.2012 siten, että etäopetuksen tulee jatkossa sisältää vähintään yksi lähiopetusjakso, joka on minimissään 15 tuntia. Tämä jakso tulee järjestää ylläpitoluvassa mainitussa paikassa. Tästä voidaan poiketa esimerkiksi vain silloin, kun opiskelija ei voi terveydellisistä syistä osallistua lähiopetukseen.

Pienyrittäjille on tärkeää saada joustavia, aikaan ja paikkaan sitoutumattomia opiskelumahdollisuuksia. Erityisesti yksinyrittäjille irrottautuminen yritystoiminnasta tiettyyn aikaan toteutettavaan lähiopetukseen saattaa olla mahdotonta. Yksinyrittäjät edustavat kaikista yrittäjistä yli 60 prosenttia ja heidän lukumääränsä on yli 160 000.

Suomen Yrittäjät kannattaa Kansanvalistusseuran Etäpiston esitystä asetuksen vapaan sivistystyön muuttamisesta. Mielestämme etäopiskelu ilman pakollista lähiopetusjaksoa tulee mahdollistaa esimerkiksi sellaisille henkilöille, jotka ammattinsa tai yritystoimintansa luonteen vuoksi eivät pysty osallistumaan lähiopetukseen tai heille aiheutuu kohtuutonta haittaa lähiopetukseen osallistumisesta.

Suomen Yrittäjät

Veli-Matti Lamppu
koulutusasioiden päällikkö