22.6.2010 klo 10:23
Lausunto

Viestintäviraston yleispalvelun internet-yhteyspalvelua koskeva kohtuullisen hintatason hintanäkemys

Viestintävirasto

Viestintävirasto on pyytänyt Suomen Yrittäjät ry:n lausuntoa muistiosta yleispalvelun kohtuullisuuden arviointiperiaatteista internet-yhteyspalveluita tarjottaessa. Muistion tarkoituksena on kuvata ne periaatteet, joiden mukaisesti virasto ottaa kantaa yleispalveluna toteutettavien internet-palvelujen hinnoitteluun. Virasto on laatinut samassa yhteydessä myös näkemyksensä kohtuullisesta hintatasosta internet-palveluiden osalta.

Suomen Yrittäjät lausuu asiasta seuraavaa:

Viestintävirasto katsoo, että yleispalvelulaajakaistan kohtuullisina pidettävät kuukausimaksut ovat noin 30–40 euroa ja yleispalvelulaajakaistaliittymän kohtuulliset rakentamiskustannukset 200–1000 euroa sisältäen avausmaksun. Virasto on muodostanut suuntaa-antavan näkemyksensä kohtuullisista hintatasoista arvioimalla tämän hetkisiä markkinahintoja. Haja-asutusseutujen hintoja ei sen sijaan ole otettu vertailussa huomioon, koska näillä alueilla ei tyypillisesti esiinny alan kilpailua.

Yleispalvelun tarjoaja on velvollinen tarjoamaan käyttäjälle kohtuuhinnalla liittymän yleiseen viestintäverkkoon maantieteellisestä paikasta riippumatta. Liittymän kohtuullinen hinta voi kuitenkin vaihdella eri puolella maata. Viime kädessä Viestintävirasto ratkaisee hinnan kohtuullisuuden tapauskohtaisesti.

Katsomme, että Viestintäviraston näkemykset yleispalvelulaajakaistan kohtuullisiksi katsottavista kuukausimaksuista ovat perusteltuja ja hyväksyttäviä. Sen sijaan viraston määrittelemää rakentamiskustannusten hintavaihtelua on pidettävä liian suurena. Tästä johtuen viraston näkemystä kohtuulliseksi katsottavan rakentamiskustannuksen enimmäismäärästä ehdotetaan tarkistettavaksi alaspäin.

Haluamme korostaa, että hinnoittelun kohtuullisuuden määritelmän tulee koskea tasapuolisesti eri alueita. Erilainen hinnoittelu eri alueiden välillä ja alueiden sisällä voi johtaa kilpailun vääristymiseen. Tämän vuoksi Viestintäviraston näkemys kohtuullisista hinnoista tulee ulottaa koskemaan pääsääntöisesti myös haja-asutusalueita, ja tapauskohtaiseen harkintaan tulee ryhtyä näiden alueiden osalta vain perustellusta syystä.

Pidämme tärkeänä, että Viestintävirasto päivittää näkemystään yleispalvelun internet-yhteyspalvelun kohtuullisesta hinnasta tarvittaessa. Tämä on oleellista tekniikan ja palveluntarjonnan jatkuvan kehittymisen sekä alueiden kehityksen näkökulmista. Tämän lisäksi on tärkeää arvioida, estääkö kohtuullisuushinnoittelu markkinoita kehittymästä. Tavoitteena tulisi olla alueelliset toimivat markkinat, monipuolinen palveluntarjonta ja markkinaperusteinen hinnoittelu myös haja-asutusalueilla.

Suomen Yrittäjät ry

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Tiina Toivonen
lainopillinen asiamies