28.9.2010 klo 08:33
Lausunto

Vuoden 2011 budjettiverolait (HE 122-124)

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

Hallitus on antanut esitykset vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi ja eräiksi muiksi lakimuutoksiksi. Jotta ansiotuloverotus ei kiristy vuoteen 2010 verrattuna, tuloveroasteikkoja lievennettäisiin korottamalla tulorajoja 3 %-yksiköllä, samoin korotettaisiin mm. työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä perusvähennyksen enimmäismäärää. Luovutustappioiden vähennysaikaa pidennettäisiin henkilöverotuksessa 3 vuodesta 5 vuoteen. Parturi- ja kampaamopalveluiden ja muiden ns. pienten korjauspalveluiden alennetun 9 %:n arvonlisäverokannan soveltamista jatkettaisiin 1 vuodella. Kiinteistöhallintapalveluiden ja rakennuspalveluiden oman käytön verotukseen liittyvää euromääräistä rajaa korotettaisiin myös 35 000 eurosta 50 000 euroon.

Lausunto

Suomen Yrittäjillä (SY) ei ole tuloveroasteikkojen ja alv-muutosten osalta huomautettavaa.

Kannatamme myös luovutustappioiden vähennysajan pidentämistä. Taustalla on hallituksen linjaus vuodelta 2009, jonka mukaan ns. business-enkeli – huojennuksia ei oteta käyttöön, vaan ne korvataan yleisellä luovutustappioiden vähennysajan pidennyksellä.

SY on kannattanut business-enkeli – huojennusten sijaan juuri yleisiä kannustimia. Vähennysajan pidennys koskee näin myös pk-yritysten omistajia, ei vain ulkopuolisia sijoittajia. Tappioiden vähennysajan pidennyksellä voi olla mm. sukupolvenvaihdoksia vauhdittava vaikutus, jos esim. laman ajalta on jäänyt henkilökohtaiseen verotukseen luovutustappiota, joita voidaan nyt vähentää pidempään ja käynnistää rauhassa sukupolvenvaihdosten valmistelut.

Koska tappiot voidaan kuitenkin vähentää jatkossakin vain 5 vuoden aikana syntyneitä luovutusvoittoja vastaan, järjestelmää tulisi myös muutoin joustavoittaa nykyisestä. Luovutustappiot eivät ankaran tulolähdejaon vuoksi käytännössä välttämättä lainkaan kohtaa luovutusvoittoja verotuksessa.

Ehdotamme sen vuoksi, että esitystä vielä täydennettäisiin niin, että

– luovutustappiot voitaisiin vähentää myös muista pääomatuloista kuin vain luovutusvoitoista.

Sähköinen tunnistaminen

Kannatamme myös sähköisen tunnistepalvelun kehittämistä siten, että siitä saadaan elinkeinoelämää oikealla tavoin palveleva väline. Esim. verotili-järjestelmän käyttöönoton yhteydessä merkittävimmän yksittäisen ongelman näyttivät muodostaneen Katso-tunnisteen käyttöönottoon liittyneet hankaluudet.

Jos tunnisteiden käyttöä on kuitenkin tarkoitus laajentaa muihin tarkoituksiin, esitämme mm. tietosuojasyistä, että

– järjestelmiä tulee kehittää yhteistyössä muun hallinnon ja myös elinkeinoelämän kanssa.

Tavoite tulisi kirjata myös lain valmisteluasiakirjoihin.

Suomen Yrittäjät ry

Anna Lundén
johtaja