7.12.2010 klo 11:19
Lausunto

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeita koskeva selvitys

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoamme selvityksestä yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän kehittämistarpeista (OKM:n työryhmämuistioita 2010:11). Esitämme kohteliaimmin seuraavaa:

Tekijänoikeuslainsäädännön tulee olla selkeä, läpinäkyvä, ymmärrettävä, oikeusvarma ja oikeudenmukainen. Hyvitysmaksujärjestelmä ei nykyisessä toimintaympäristössä enää täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Lisäksi järjestelmä aiheuttaa yrityksille hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Hyvitysmaksun ulottaminen yhä uusiin tallentaviin laitteisiin lisäisi kustannuksia entisestään tilanteessa, jossa Suomi on muiden EU-maiden kanssa sitoutunut vähentämään yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 25 %:lla vuoteen 2012 mennessä.

Hyvitysmaksun tarkoituksena on korvata tekijöille ja muille oikeudenhaltijoille teosten yksityisestä kopioinnista aiheutuva haitta. Teknologian kehitys ja digitalisoituminen sekä erilaisten teknisten suojakeinojen kehitys on johtanut siihen, että hyvitysmaksujärjestelmää tulee tarkastella erittäin kriittisesti.

Suurta osaa sekä hyvitysmaksun piirissä olevasta että sen ulkopuolelle jäävästä tallennuskapasiteetista käytetään muuhun tarkoitukseen kuin tekijänoikeudella suojattujen teosten kopiointiin. Lisäksi tekijänoikeudella suojattua digitaalista aineistoa lisensoidaan loppukäyttäjille suoraan ja lisenssiehdot sallivat yleisesti myös kopioiden valmistamisen aineistosta sovitussa laajuudessa. Hyvitysmaksujärjestelmä ei siten ole oikeudenmukainen ja saattaa johtaa moninkertaisiin tekijänoikeuskorvauksiin riippuen järjestelmän soveltamisalan rajanvedoista ja toimintaympäristön kehityksestä.

Nykyistä järjestelmää on kehitettävä kokonaisvaltaisesti vastaamaan muuttuneen ja alati muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tarpeita. Hyvitysmaksujärjestelmästä tulisi asteittain voida luopua ja keskittyä ensisijaisesti lisensiointiin perustuvaan tekijänoikeusjärjestelmään. Hyvitysmaksujärjestelmää tai sille vaihtoehtoista järjestelmää tarvittaisiin vain niissä tilanteissa ja niiden palveluiden kohdalla, joissa lisensiointiin pohjaavaa järjestelmää ei voida käyttää korvaamaan oikeudenhaltijoille teosten käyttöä.

Suomen Yrittäjät

Jussi Järventaus
toimitusjohtaja

Janne Makkula
lainsäädäntöasioiden päällikkö