30.1.2015 klo 11:38
Lausunto

Yleispalvelun hinnoittelun kohtuullisuuden arviointia koskeva muistio

Viestintävirasto

Pääosin vuoden 2015 alussa voimaan tulleen tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) yleispalvelua koskevalla sääntelyllä turvataan perustasoisten viestintäpalvelujen tarjonta Suomessa. Yleispalvelulla tarkoitetaan puhelin- ja laajakaistapalveluja, jotka kaikkien kuluttajien ja yritysten tulee saada maantieteellisestä sijainnista riippumatta vakituiseen asuin- tai sijaintipaikkaansa.

Tietoyhteiskuntakaaressa liittymän kohtuullisella hinnalla tarkoitetaan aiemmasta poiketen nimenomaisesti käyttäjän kannalta tarkasteltua hintaa. Viestintävirasto on tämän muutoksen johdosta laatinut uudistetun muistion yleispalvelun hinnoittelun arvioinnista puhelin- ja internetyhteyspalveluissa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjien mielestä Viestintäviraston uudistettu muistio ottaa huomioon tietoyhteiskuntakaaren velvoitteet riittävässä määrin.

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti