Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta

Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastolaiksi (HE 27/2022 vp)

16.3.2022 klo 12:00
Lausunto

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta Ilmastolain keskeisenä tavoitteena olisi varmistaa Suomen hiilineutraalisuustavoite viimeistään vuonna 2035. Lakiehdotuksen mukaan hiilineutraaliustavoite tarkoittaa, että vuonna…