Ympäristöministeriö

Lausunto luonnoksista: hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2025 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023–2027 ja asetus selvityksen sisällöstä

7.6.2022 klo 10:50
Lausunto

Ympäristöministeriö Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaisesta etusijamenettelystä aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023–2025 ja…

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027

22.11.2021 klo 13:51
Lausunto

Ympäristöministeriö Taustaa Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista…

Luonnon virkistyskäytön strategia

22.10.2021 klo 09:39
Lausunto

Ympäristöministeriö Kansallisen luonnon virkistyskäytön strategian päätavoitteena on laatia vuoteen 2030 saakka ulottuva, eri hallinnonalojen tavoitteita tukeva kansallinen ulkoilua ja luonnon…