Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Korona

Yrittäjien silta koronan yli on startannut

Koronakriisi on merkinnyt mittavia vaikeuksia erityisesti pienyrittäjille. Vantaalla on 6155 yksinyrittäjää, suurin osa kaupungin yrittäjistä. Mikroyritysten eli alle 10 henkilöä työllistävien yritysten osuus kaikista yrityksistä on reilusti yli 90 prosenttia. Hankkeen toiminta kohdentuu pääosin yksinyrittäjiin ja muutaman henkilön työllistäviin mikroyrityksiin.

Hankkeella tuetaan yrittäjien jaksamista ja luodaan toimintatapoja, joilla saavutetaan suuria joukkoja ilman fyysistä kokoontumista. Pyrkimyksenä on myös integroida eri kulttuuritaustoista tulevia yrittäjiä muiden yrittäjien pariin. Vantaan Yrittäjien puheenjohtaja Esa Niinivaara pitää erittäin tärkeänä, että hankkeen avulla tavoitetaan myös niitä yrittäjiä, jotka eivät yhdistykseen kuulu.

”Mitä sinulle kuuluu” -yrittäjien aamukahveilla yrittäjille tarjotaan mahdollisuus vertaistukeen sekä tietoa saatavilla olevista taloudellisista tuista ja liiketoiminnan palveluista. Keskeistä on tarjota yrittäjille tietoa, jota yrittäjä voi hyödyntää liiketoimintansa jatkamisessa kriisiajan ylitse. Faktoihin perustuvan viestinnän merkitys on keskeinen, toteaa hanketta luotsaava Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri.

Vantaan Yrittäjien hanke on osittain rahoitettu Uudenmaan liiton kriisirahoituksesta. Se vastaa hyvin kriisirahoituksen kriteerejä toteaa liiton elinkeinopäällikkö Lauri Kuukasjärvi. Siinä tuetaan yksinään toimivien ja muiden mikroyrittäjien jaksamista, tarjotaan asiantuntija-apua poikkeustilanteesta johtuvien ongelmien ratkaisemiseen sekä vertaistukea yritystoiminnan kriisin kestämiseen ja tarvittavien muutosten tekemiseen. Yrittäjien ja yritysten tukeminen kriisiajan ylitse tarkoittaa parhaimmillaan merkittävästi pienempiä taloudellisia, sosiaalisia ja henkisiä menetyksiä ja niiden seurannaisvaikutuksia. Hankkeella voidaan luoda pysyviä käytäntöjä mikroyrittäjien yhteistoimintaan sekä auttaa eri kulttuureista olevien yrittäjien integroitumista Vantaan Yrittäjien verkostoihin.

 

Lisätietoja:

Esa Mänttäri
toimitusjohtaja
Vantaan Yrittäjät
0400 557 411

Esa Niinivaara
puheenjohtaja
Vantaan Yrittäjät
0400 421 961

 

Hankkeen rahoituksesta vastaa Uudenmaan Liitto ja Vantaan Yrittäjät.