Forssan Yrittäjät

ELVI -hanke

ELVI-hanke on päättynyt.

Forssan seudun yrittäjälähtöinen elinvoimankehittäminen

Vastuullinen ja houkutteleva työnantajakuva tuo osaavia työntekijöitä yritykseen

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan avulla työnantaja erottuu edukseen! Vastuullinen kesäduuni on näkyvä tapa rakentaa vetovoimaista ja vastuullista työnantajakuvaa. Kampanjan tavoitteena on työelämästä innostunut nuori, vetovoimainen työnantajakuva ja pitkällä tähtäimellä parempi työelämä.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjasta saat ohjeita etäperehdyttämiseen, työyhteisön rakentamiseen ja vastuullisen työnantajaimagon kehittämiseen.

Esihenkilön kesätyöopas 2021

Jos yrityksesi ei ole vielä mukana kampanjassa, ilmoittaudu tästä!

 

Tieto liikkuu yrityselämän ja oppilaitosten välillä

ELVI -hankkeessa toteutetun alkukartoituskyselyn tuloksien perusteella yrittäjät ja työnantajat kaipaavat selkeämpi polkuja oppilaitosyhteistyöhön. Yhtenä ratkaisuna tähän olemme tiedottaneet alueen yrityksille muun muassa HAMK Talents ja FaiRekry-palvelusta, joihin yritys voi ilmoittaa työntekijä- tai työharjoittelija tarpeestaan suoraan oppilaitokseen.

HAMK Talents

Ilmoita työ-, harjoittelu-, ja opinnäytetyöpaikat opiskelijoillemme HAMK Talentsin kautta!

Hämeen ammattikorkeakoulu on keskittänyt opiskelijoiden työ-, harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen välittämisen HAMK Talents -palveluun. Palvelualustana toimii Tiitus. Järjestelmä mahdollistaa opiskelijoiden suoran kontaktoinnin järjestelmän kautta, ilman turhia välikäsiä. Tiitusta käyttävät monet muutkin oppilaitokset, joten sen kautta tavoitat tarvittaessa opiskelijoita laajemminkin. Järjestelmässä toimialuiden kautta määritellään minkä oppilaitosten opiskelijoita halutaan tavoittaa.

 

FaiRekry

FaiRekry yhdistää opiskelijat ja työpaikat

Mietitkö mistä löydät työpaikan tai mitä oikein teet, kun valmistut? FaiRekry yhdistää opiskelijoita sekä työpaikkoja tarjoavia työnantajia. Ilmoittaudu mukaan!

Oppilaitoksestamme valmistuu vuosittain satoja nuoria ja aikuisia, eri alojen ammatillisia osaajia. Työnantaja voi tarjota opiskelijalle mahdollisuuden tulla oppimaan ammatissa tarvittavaa osaamista jo opintojen aikana.

Yrittäjyyskasvatus

Yrittäjyysinfoa oppilaitoksiin

Kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaan yrittäjyyskasvatukseen löytyy monia valmiita malleja. Viestinnän avulla hankkeessa tuetaan lasten ja nuorten yrittäjyyden edistämistä.

ELVI -hanke jalkautuu Forssan seudun oppilaitoksiin viemään tietoa erilaisista yrittäjyyden vaihtoehdoista lyhyillä tietoiskuilla. Kevään ja kesän 2021 aikana rakennamme verkostoja ja levitämme tietoa tulevasta Business Labista ja sen tarjoamista palveluista. Business Lab on 4H-yhdistyksen konsepti nuorille yrittäjille tai yrittäjyyttä pohtiville. Tilana Business Labiin olemme saaneet HAMK:n Forssan kampuksen yhteisöllisen työtilan Agoran.

Syksyllä 2021 jalkaudumme yhdessä Forssan yrityskehitys Oy:n ja opinto-ohjaajien kanssa seudun oppilaitoksiin kertomaan yrittäjyyden erilaisista vaihtoehdoista.

Olemassa olevat palvelut halutaan ELVI-hankkeen kautta saada entistä paremmin yrittäjien ja aloittavien yrittäjien saataville.

 

Yrittäjyyspedagogia

Suomen Yrittäjät järjestää opettajille maksutonta koulutusta yrittäjyydestä ja yrittäjyyspedagogiikasta ja liiketoimintosaamisesta.  Lisäksi hanke on  koonnut opettajille materiaalia, joka sopii käytettäväksi eri kouluasteilla ja aihekokonaisuuksissa.

Koulutus sopii kaikille opettajille ja opinto-ohjaajille yrittäjyysosaamistaustasta riippumatta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa opettajille valmiuksia tunnistaa nuorissa yrittäjyydessä tarvittavia ominaisuuksia ja tukea nuorten yrittäjämäistä toimintaa.

NUORI Yrittäjyys 

Työvälineitä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen opetukseen opettajille tarjoaa NY Yrittäjyyskasvatuksen polku. Polku tukee opetussuunnitelmien laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eri kouluasteilla, sekä monialaisuutta ja tekemällä oppimista. Ohjelmat kannustavat opittujen taitojen soveltamista koulussa ja vapaa-ajalla.

 

Pikku yrittäjät

Pikku yrittäjät on alakouluille suunnattu ohjelma, jossa oppilaat perustavat oman pikkuyrityksensä. Ohjelma on 18 tunnin maksuton kokonaisuus, joka koostuu 9 teemasta. Kunkin teeman käsittely kestää 1-2 oppituntia. Ohjelma huipentuu myyntitapahtumaan ja tilinpäätösjuhlaan.

Pikku yrittäjät -kokonaisuus tukee opetussuunnitelmaa ja on yhdistettävissä useisiin eri oppiaineisiin.

 

Yrittäjyys on yksi tapa työllistyä

Opiskelijoille ja nuorille löytyy monia tapoja kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä.

 

Vuosi yrittäjänä

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on teorian ja käytännön yhdistävä työkalu yrittäjyyden taitojenosaamisen ja asenteen opettamiseen ja oppimiseen. Ohjelma tarjoaa oppilaitokselle avaimet käteen -ratkaisun yrittäjyyden opettamiseen ja opiskelijalle hauskan sekä käytännönläheisen työkalun yrittäjyyden ja työelämätaitojen oppimiseen.

Vuosi yrittäjänä -ohjelma on saatavilla yläkouluille, toisen asteen oppilaitoksille ja korkeakouluille.

Ohjelmassa osallistujat perustavat yksin tai ryhmässä NY-yrityksen, jota he pyörittävät lukukauden, lukuvuoden, kalenterivuoden tai 12 kuukauden ajan.

 

4H yritys

4H-yritys on turvallinen mahdollisuus 13-28-vuotiaille nuorille kokeilla yrittäjyyttä. 4H -yrittäjänä nuori saa ohjausta ja voi edetä omassa tahdissaan. 4H-yrittäjänä nuori saa toteuttaa oman yritysideansa,
joka voi perustua hänen omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa. Omaa yritystä pyörittäessään nuori oppii vastuuta ja itsenäisyyttä ja saa samalla hyvää työkokemusta.

4H-yritys ei ole elinkeino, vaan se on harrastustoimintaa. Jokaisella 4H-yrityksellä on oma yritysohjaaja.

 

Dooerz -palvelu

Omatoimisen osa-aikayrittäjän tai tee-se-itse-tyyppien markkinapaikka, jossa voi tuotteistaa oman osaamisensa tai tietämyksensä matkailun elämyspalveluiksi.

 

Omistajanvaihdos tai sukupolvenvaihdos vaihtoehtona yritystoiminnan aloittamiseen

 

Aloittavien yrittäjän ei välttämättä tarvitse keksiä uutta timantin kirkasta bisnesideaa itse. Joskus palo yrittäjyyteen ja sopiva ammatillinen osaaminen johtaa yrityksen ostamiseen ja yrittäjyyteen sitä kautta.

Syksyllä 2021 julkaisemme selkeät tuotteistetut palvelupolut sukupolven- ja omistajanvaihdokselle. Olemassa olevat palvelut halutaan ELVI-hankkeen kautta saada entistä paremmin yrittäjien ja aloittavien yrittäjien saataville.

 

Kansainvälisten osaajien verkostoituminen

Kansainväliset osaajat ovat yksi osa ratkaisua työvoimapulaan. Forssan seudulta löytyy niin kansainvälisiä korkeakouluopiskelijoita, työnperässä maahanmuuttaneita kuin pakolaistaustalla olevia osaajia. Osalla heistä löytyy työkokemusta ja osaamista, jota ei vielä löydy seudultamme.  Tämä osaaminen tulisi saada esille yritysten rekrytointien kuin maahanmuuttajien kotoutumisen ja seudulle juurtumisen näkökulmasta.

Toimenpiteenä hankkeessa välitetään tietoa oppilaitosten rekrytointikanavista, kerrotaan kansainvälisille opiskelijoille yrittäjyyden erivaihtoehdoista, pyritään tuomaan esille hyviä kokemuksia ja kannustamaan yrityksiä kansainväliseen rekrytointiin. Unohtamatta TE-toimiston EURES-palvelua, joka on työllisyyspalvelujen eurooppalainen yhteistyöverkosto. EURES-palvelun kautta työnantaja vois saada muun muassa taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Neuvoa saa myös byrokratian haasteisiin, erilaiseen palvelussuhdelainsäädäntöön ja puutteisiin tutkintojen tunnustamisessa kaikkialla Euroopassa.

ELVI-hankkeessa hyödynnetään myös tuloksia Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeesta, joka on osa Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) koordinoiman valtakunnallisen Talent Boost -toimenpideohjelman toteutusta.

 

EURES auttaa rekrytoinnissa Euroopasta

 

 

 

ELVI-hankkeessa panostetaan seudulliseen viestintään yrittäjäyhditysten välillä, sekä muissa verkostoissa.

Monikanavaisessa viestinnässä nostetaan esille koulutuksia, seudun uutisia liittyen elinvoimaan ja yrittäjyyteen.

 

Elinvoimakysely

Hankkeessa on toteutettu alkukartoitus ja sen pohjalta tehty laajempi elinvoimakysely yrityksille. Elinvoimakyselyn selvityksen voit lukea tästä.


LISÄTIETOJA HANKKEESTA

Hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on koko Forssan seutukunnan elinvoiman vahvistaminen (Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä).  Hankkeen keskeiset toimenpiteet liittyvät oppilaitosyhteistyön lisäämiseen sekä nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Hankkeella halutaan sitouttaa opiskelijoita vahvemmin seutukunnalle mm. harjoittelupaikkojen ja yritysmentoroinnin avulla. Hanke tukee myös alueen vahvaa kierto- ja biotalouden osaamista. Yritykset haluavat lisätä seutukunnan houkuttelevuutta, vetovoimaa, luoda lisää työpaikkoja ja parantaa yritysten työvoiman saatavuutta alueen imagoa kehittämällä.

Forssan Yrittäjät ry vastaa hankkeesta ja kokoaa seudun muiden yrittäjäyhdistysten kanssa yhteisen työryhmän tukemaan hankkeen toimintaa. Alueella toimivat yritykset ja muut alueen elinvoimaan vaikuttavat organisaatiot osallistuvat hankkeen toteutukseen.

Hankkeen käytännön toteutuksesta, tiedottamisesta ja sidosryhmäyhteistyöstä vastaa hankekoordinaattori Hanna Segarra. Hanke toteutetaan 1.8.2019 – 31.12.2021 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteet

  • Oppilaitosyhteistyön lisääminen
  • Työharjoittelupaikkojen löytyminen omalta seutukunnalta
  • Osaavan työvoiman nopeampi rekrytoiminen
  • Vastavalmistuneiden opiskelijoiden työllistyminen seutukunnan yrityksiin ja sitä kautta paikkakunnalle sijoittuminen
  • Nuorten yrittäjyyden edistäminen
  • Yrittäjyyspäivän järjestäminen
  • Tiedon kerääminen sukupolven vaihdosten tueksi
  • Foorumi mentoroinnille
  • Alueen imagon ja vetovoiman kasvattaminen