Harjavallan Yrittäjien historiaa

YHDISTYKSEN SYNTYVAIHEET
Harjavallan Yrittäjät ry:n perustamiseen vaikutti huomattavalla panoksella vuonna 1969 paikkakunnalle tullut silloinen kauppalanjohtaja Antti Koskinen. Hän ja Heimo Kangas keskustelivat eräillä syntymäpäiväkutsuilla yrittäjien ja kunnan välisestä kanssakäymisestä. Tällöin havaittiin, ettei ole yrittäjäkuntaa yhdistävää elintä, jonka kautta voitaisiin käydä neuvonpitoa kauppalan ja yrittäjien kesken. Harjavallassa oli siihen aikaan kaikki toimintamuodot mukaan lukien pari sataa elinkeinonharjoittajaa. Tämä oli paikkakunnan kokoon nähden yllättävän suuri määrä. Erityisen paljon esiintyi pienteollisuustoimintaa.

Sittemmin 4.11.1969 Harjavallan kauppalan teollistamislautakunnan järjestämässä yrittäjätilaisuudessa asetettiin toimikunta valmistelemaan yrittäjiä koskevan oman yhdistyksen perustamista. Valmistelutyöhön osallistui myös Satakunnan Yrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Jukka Lehtonen. Toimikunta kokoontui ensimmäisen kerran Antti Koskisen kutsusta 19.12.1969. Parin seuraavan kokoontumisen jälkeen kutsuttiin koolle yhdistyksen perustava kokous.

Tämä tilaisuus pidettiin 16.2.1970 Harjavallan Liikekeskuksessa Valta-Baarissa. Yrittäjien Liitosta oli paikalla maisteri V E Terho selostamassa liiton tarkoitusperiaatteita ja toimintaa. Satakunnan Yrittäjiä edusti kauppias Gösta Ratsula. Kokouskahvit kustansi Oy Paulig Ab ja kahvipullat Rajalan Leipomo. Kauppalanjohtaja Koskisen avaamassa kokouksessa toimi puheenjohtajana Heimo Kangas ja sihteerinä Jaakko Syrjänen. Keskustelun jälkeen läsnä olleet 27 yrittäjää päättivät perustaa Harjavallan Seudun Yrittäjät ry –nimisen yhdistyksen ja hyväksyivät sille säännöt. Perustamiskirjan allekirjoittajiksi valittiin Reino Aalto, Heimo Kangas ja Jaakko Syrjänen. Ensimmäisen puheenjohtajan Heimo Kankaan ja sihteerin Jaakko Syrjäsen lisäksi tulivat ensimmäiseen hallitukseen Reino Aalto, Arvo Heino, Mirja Kortelainen, Kalle Korventausta, Yrjö Laiho, Ahti Leino,
Antti Rajala, Pentti Rautanen ja Valto Salen.

Yrittäjäyhdistyksiä oli tuolloin vielä aika harvalla paikkakunnalla. Siksi toiminta oli tarkoitus ulottaa myös Kiukaisiin ja Nakkilaan. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Myöhemmin molemmille paikkakunnille on perustettu omat yhdistykset, harjavaltalaisten toimittua osin näiden kummeina.Vuonna 1986 tapahtuneen sääntömuutoksen yhteydessä yhdistyksen nimi pelkistettiin muotoon Harjavallan Yrittäjät ry, jättämällä Seudun –sana tarpeettomana pois.

Satakunnan Yrittäjät ry:n toimintaan yhdistys on osallistunut aktiivisesti. Aluksi suhtautuminen siihen oli kriittistäkin. Satakunnan Yrittäjät toimi nimittäin koko maakunnan alueella paikallisyhdistyksen tapaan, jolloin kukin yksityinen jäsen sai käyttää suoraa äänivaltaa sen kokouksissa. Varsinaisten paikallisyhdistysten äänioikeus perustui niiden omaan jäsenmäärään. Kun maakunnasta lähtöisin olleen painostuksen jälkeen Poriinkin saatiin perustettua oma paikallisyhdistys, muuttui aluejärjestön rooli sen todellista tarkoitusta vastaavaksi. Muutokseen olivat vahvasti vaikuttamassa myös harjavaltalaiset.

Tärkeitä tapahtumia yhdistyksen historiassa:

• 16.2.1970 Perustamiskokous
• kesä 1971 Satakunta 71 –näyttely Harjavallassa
• 19.8.1978 Ensimm. elinkeinopoliittinen ohjelma julkaistaan
• 19. – 20.8.1978 Harjavalta 78 –näyttely
• 18. – 19.8.1984 Harjavalta 84 –näyttely
• 6.12.1984 Yrittäjä –patsaan paljastus torilla
• 25.11.1988 Siltatien jouluvalot syttyivät
• 25. – 27.5.1990 Jokilaakson Messut Harjavallassa
• 22. – 24.5.1992 Jokilaakson Messut Harjavallassa
• 20. – 22.5.1994 Jokilaakson Messut Harjavallassa
• 25. – 26.5.1996 Jokilaakson Messut Kokemäellä
• 23. – 24.5.1998 Jokilaakson Messut Nakkilassa
• 27. – 28.5.2000 Jokilaakson Messut Paneliassa
• 25. – 26.5.2002 Jokilaakson Messut Harjavallassa
• Heinäkuu 2005 Kevyenliikenteen opasteet ja banderolliportti pystytetään

Harjavallan Yrittäjät ry:n puheenjohtajat vuodesta 1970
1970 – 1981 Heimo Kangas
1982 – 1984 Valto Sale`n
1985 – 1986 Heikki Norrkniivilä
1987 – 1990 Urpo Randell
1991 – 1993 Heikki Hulkko
1994 – 1995 Matti Pohjonen
1996 – 2001 Jari Mäntyvaara
2002 – 2005 Pirjo Vaajamo
2006 – 2007 Markku Isoviita
2008 – 2009 Pekka Virtanen
2009 – 2016 Jari Vahti
2017 -2018 Heidi Kossi
2018- 2019 Tuula Saarinen
2019 – Juuso Mäkelä