Juuan Yrittäjät

Tietoa meistä

Juuan Yrittäjät ry on paikallinen yrittäjäyhdistys, johon kuuluu hieman yli 80 jäsenyritystä. Olemalla Juuan yrittäjien jäsen olet myös Pohjois-Karjalan Yrittäjien ja Suomen Yrittäjien jäsen ja niiden toiminnan piirissä.

Tällä vaalikaudella yhdistyksestä on kolmella edustajaa Juuan kunnan elinkeinotoimikunnassa. Pyrimme olemaan linkkinä yrittäjien ja Juuan kunnan välillä, näin muun muassa kunnan järjestämissä yrittäjien aamukahvi -tilaisuuksissa, joita on suunniteltu pidettäväksi kerran kuukaudessa.

Edistämme yrittäjien asemaa kunnan ja kuntayhtymien vastuulla olevien palvelumarkkinoiden ja hankintatoimien suuntaan siten, että yrittäjien osallistumismahdollisuuden paranevat. yksityisten yritysten ja yrittäjien edunvalvontaelimenä osallistumalla yhteiskuntavaikuttamiseen ja yrittämisen olosuhteiden kehittämiseen.

Yrittäjäjärjestö vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi kolmiportaisesti