Keminmaan Yrittäjät

Keminmaan Yrittäjien historiikki

KEMINMAAN YRITTÄJÄT RY 20 VUOTTA

JOHDANTO

Keminmaan Yrittäjät r.y. on keskeinen kunnallinen vaikuttajataho Keminmaassa, joka on jo alun alkaen korostanut valtuustovaikuttamisen merkitystä toiminnassaan. Näin yhdistys on saanut useita tärkeitä aloitteitaan vietyä lävitse sekä pystynyt tuomaan asioiden käsittelyyn mukaan ns. yrittäjänäkökulmaa. Yhteistyö kunnan hallintokuntien kanssa on ollut eräiden tapahtumien järjestelyjen osalta tärkeässä roolissa. Yhdistyksen perustamisesta lähtien ovat edustajamme olleet tiiviisti mukana aluejärjestömme hallinnossa.

POIMINTOJA aloitteellisuudesta

Yleisesti voi todeta aloitteiden olleen niin konkreettisia ja hyvin perusteltuja, että suurin osa niistä on toteutunut ajan myötä. Esimerkiksi on nostettava aloite postitoimipaikan nimenmuutoksesta. Valmarinniemen posti muutettiin Keminmaan 2:ksi, koska yrittäjien mielestä Valmarinniemi-nimeä
ei muualla Suomessa osattu paikantaa.

Lyhyesti listattuna:
– kunnan elinkeinopoliittinen ohjelma
– yrittäjäopisto
– ALKO:n myymälä
– “sillankorvan” hyödyntäminen
– Kallinkankaan kehittäminen
– haja-asutusalueiden kehittäminen
– Laurilan aseman ja asemanseudun käyttö
– KOP Keminmaalle
– matkailuvaunualue Keminmaalle
– elinkeinoprojektin käynnistäminen
– yhteistyötoimikunnan perustaminen

POIMINTOJA varsinaisesta toiminnasta

Yhdistyksen alkuvuosien merkittävin toiminta oli nk. Mainosrenkaan ylläpito. Se oli keminmaalaisten yritysten yhteismarkkinointia. Yhdistyksen nimen alla osallistuttiin Suomi Juoksee-tapahtumaan sekä järjestettiin vapaamuotoisia yrittäjäiltoja. Keminmaan Markkinamessut olivat yhdistykselle suurtapahtuma. Moottoritiehanketta yhdistys on tarkoin seurannut jo vuodesta 1987 alkaen. Kiinnostusta on erityisesti saaneet osakseen uuden tien varteen suunniteltavat opasteet. 90-luvun alun toiminnasta löytyy merkit tiivistyneestä yhteistyöhausta. Järjesteltiin puutarhakarnevaaleja, valittiin Lumimies/-kuningatar sekä Unikekoja, oli Laskiaisriehaa ja lumenveistoa jne. Myös osallistuminen muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin oli tuolloin huipussaan. Ja ehkä juuri tuo aktiivisuus mahdollisti itse valmistellun oman koulutuspäivien järjestämisen.

Tapahtumia listattuna:
– maatalousnäyttely Keminmaalla
– Keminmaa-päivien tapahtumat
– kulttuurimatka Kuusamoon
– Meri-Lapin messut
– Tupas-markkinat
– Keminmaa Expo
– Kansallislohensoutu

LOPUKSI

Kaiken aikaa, jo 20 vuoden ajan, on toiminnan jatkuvana teemana ollut uusien jäsenien saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan ja sitä myöten rikastuttamaan yhdistyksen tulevaa toimintaa. Tänäkin päivänä se on tärkein osa yhdistyksemme hankkeita.

PERUSTAVA KOKOUS 28.05.1980 OSANOTTOLISTA

Yrjö Koivuniemi
Lenne Prykäri
Aili Ahokas
Olavi Sipola
Saara Ylipiessa
Esko Ylipiessa, puheenjohtaja
Karja Stöckel
Sirkka Laine
Esko Pesonen
Kalevi Mäkiniemi
Martti Remes
Juha Rautio
Tapio Rautio
Toimi Nahkuri
Voitto Viitanen
Väinö Kursu
Markku Riikkula
Raili Nikupeteri
Raili Parviainen
Erkki Lahdenperä
Ilkka Ahvenjärvi, sihteeri
Raimo Yrjänheikki
Tauno Kemppaala
Toivo Roivainen
Juhani Kiviaho
Lea Kiviaho
Kalevi Prakkula
Aino Prakkula
Antti Vanhatalo
Heikki Ylinenpää
Mauri Mäkimartti

Osa yrityksistä liittyi heti kokouksen myötä paikallisyhdistykseen. Paikalla oli myös runsas edustajisto lähimmistä taustaryhmistä sekä lehdistön edustajat. Länsipohjan Yrittäjät r.y:tä tilaisuudessa edustivat toimitusjohtaja Teemu Tuominen ja puheenjohtaja Antero Kronqvist.

PUHEENJOHTAJUUS

Ensimmäisen toimintakauden puheenjohtajana toimi Esko Ylipiessa, toukokuun lopun perustavasta kokouksesta vuoden 1980 loppuun. Seuraavat kaksi vuotta tointa hoiti Tapio Rautio, jonka jälkeen nuijan varteen tarttui yhdeksäksi vuodeksi Raimo Yrjänheikki. Seuraavana vuorossa oli Annikki Saarikoski (Hast), joka hoiti tointa kaksi vuotta. Esa-Juha Posti hoiti puheenjohtajan tehtäviä yhden vuoden. Hänen jälkeensä Raimo Yrjänheikki astui uudelleen järjestön johtoon ja hoiti tointaan vuoden 2000 syksyyn asti, jolloin kesken toimikauden luovutti nuijan eläkejärjestelyjensä tullessa voimaan. Tällöin Tapio Rautio sai varapuheenjohtajana puheenjohtajan toimen haltuunsa ja syyskokous 2000 valitsi hänet myös jatkamaan toimessaan.

Yhteenveto:
Esko Ylipiessa noin puoli vuotta, toukokuu –80 –syyskokous –80
Esa-Juha Posti Yksi vuosi, 1994
Tapio Rautio Kaksi vuotta, 1981-1982 ja 2000-
Annikki Saarikoski Kaksi vuotta, 1992-1993
Raimo Yrjänheikki 15 vuotta, 1983-1991 ja 1995-2000

VARAPUHEENJOHTAJAT

Joinakin toimintavuosina varapuheenjohtajia on valittu kaksi. Kuitenkin pääsääntöisesti heitä on ollut vain yksi. Alla oleva yhteenvedon luettelo on koottuna aikajärjestyksessä. Yhden toimintavuoden varapuheenjohtajat on mainittuna vain nimellään.

Yhteenveto
Voitto Viitanen kaksi ja puoli vuotta
Aarre Katisko neljä vuotta
Matti Tuomaala
Anni Saarikoski (Hast) neljä vuotta
Heikki Rautio neljä vuotta
Timo Rimpisalo
Esa-Juha Posti
Tapio Hjulberg
Sirkka-Liisa Laine
Tapio Rautio viisi vuotta

SIHTEERIT

Perustavan kokouksen sihteerin valinta oli Ilkka Ahvenjärvi, joka hoiti tointa myös seuraavat kaksi vuotta. Hänen seuraajansa oli Jorma Yli-Pekkala seuraavina neljänä toimintavuotena. Heikki Rautio hoiti tointa yhden vuoden. Seuraavina kuutena vuotena asioita ja päätöksiä kirjasi Eila Kilpimaa. Vuoden 1994 uudemman syyskokouksen päätöksenä oli poikkeava menetelmä. Se ei nimennyt ketään varsinaiseksi sihteeriksi vaan päätös oli laittaa sihteerin toimi kiertoon eli kukin hallituksen jäsen toimi vuorollaan järjestön sihteerinä. Vuodesta 1995 sihteerin töitä on suorittanut kunnan elinkeinoasiamies Esko Heinonen.

Yhteenveto:
Ilkka Ahvenjärvi 1980 – 1982, kaksi ja puoli vuotta
Jorma Yli-Pekkala 1983 – 1986, neljä vuotta
Heikki Rautio 1987, vuosi
Eila Kilpimaa 1988 – 1993, kuusi vuotta
Kiertävä toimi 1994, vuosi
Esko Heinonen 1995 – 2000, kuusi vuotta

RAHASTON/TALOUDENHOITAJAT

Katja Stöckel hoiti raha-asioita ensimmäiset seitsemän toimintavuotta. Seuraavana viitenä vuotena toimi oli yhdistettynä sihteerin toimeen. Tällöin toimea hoiti Eila Kilpimaa. Siitä edelleen toimea on hoitanut Kaarina Salovaara, joka hoitaa toimea edelleenkin.

Yhteenveto:
Katja Stöckel 1980-1987
Eila Kilpimaa 1988-1992
Kaarina Salovaara 1992-2000

JÄSENYYS JÄRJESTÖN HALLITUKSESSA

Kolmella henkilöllä on yli kymmenen vuoden jäsenyys hallituksessa:
1. Tapio Rautio 16 vuotta
2. Timo Rimpisalo 13 vuotta
3. Sirkka Laine 12 vuotta

Luettelo muista jäsenistä. Jokainen vuosi on kunnioitettava.
Toivo Paakkari ja Matti Tuomaala 9 vuotta
Katja Stöckel, Jorma Yli-Pekkala, Heikki Rautio ja Eila Kilpimaa 8 vuotta
Aarne Katisko 7 vuotta
Annikki Saarikoski (Hast), Pekka Tuokila ja Eila Tuomaala 6 vuotta
Voitto Viitanen, Kalevi Mäkiniemi, Paula Saarela, Matti Salonen,
Jouko Savolainen ja Simo Erkkilä 5 vuotta 5 vuotta
Seppo Vaara, Tapio Hjulberg ja Hannu Palomaa 4 vuotta
Tauno Kemppaala, Toivo Roivainen, Heikki Ylinenpää,
Ilkka Ahvenjärvi, Aho, Ketola, Antti Kallio, Esa-Juha Posti,
Mauri Markkanen, Matti Partanen, Esa Kurkela ja Ahti Söyrinki 3 vuotta
Raimo Yrjänheikki, Onni Johansson ja Pekka Toivanen 2 vuotta
Lenne Prykäri, Raili Parviainen, Mauri Maijala ja Esko Ylipiessa 1 vuosi

YHDISTYKSEN ULKOISET EDUSTUKSET

TAPIO RAUTIO

Länsipohjan Yrittäjät:
– Hallituksen jäsen v. 1981 alkaen
– Varapuheenjohtaja 8 vuotta
– Puheenjohtaja 3 vuotta
– Työvaliokunnan jäsen 12 vuotta
Suomen yrittäjät r.y.:
– Hallituksen jäsen 5 vuotta
– Liittovaltuuston jäsen 15 vuotta
– Vaalivaliokunnan puh.joht. 2 vuotta
Yrittäjäedustajana:
– Kemi-Tornion kehittämiskeskus valtuuskunnassa v. 1990 alkaen.
– Uusyrityskeskus Meri-Lapin Startti Oy:n perustuvan ohjausryhmän jäsen v. 1990 alkaen. Ja tämän yhtiön hallituksen varapuheenjohtajana v. 1993 alkaen

RAIMO YRJÄNHEIKKI

Länsipohjan Yrittäjät r.y.:
– Hallituksen jäsen v. 1985-2000
– Työvaliokunnan jäsen v. 1995-2000
Suomen Yrittäjät r.y.:
– Kunta ja elinkeinotoimikunta 3 vuotta

SIMO ERKKILÄ
Länsipohjan Yrittäjät r.y.:
– Hallituksen jäsen 4 vuotta