Hankintojen kehittämisfoorumi

– Kuopion Yrittäjät teki Kuopion kaupunginjohdolle aloitteen hankintojen kehittämisfoorumin perustamisesta. Hankintafoorumille on asetettu viisi tavoitetta, joiden kehittymistä voidaan myös seurata. Tavoitteet ovat palvelusetelin käytön lisääminen, pienhankintojen läpinäkyvyys, markkinavuoropuhelujen määrän lisääminen sekä se, että tarjouskilpailuihin saataisiin lisää tarjouksia. Viides tavoite on viestinnän ja vuorovaikutuksen lisääminen kaupungin hankintoja tekevien henkilöiden ja yrittäjien välillä, kertoo Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi.

Kuopion Yrittäjien hallituksen jäsen Karoliina Partanen toimii hankintafoorumin puheenjohtajana.

– Kuopiolaisten intresseissä pitäisi vahvasti olla se, että kuopiolaiset yritykset voittaisivat tarjouskilpailut. Tällainen elinkeinopolitiikka kehittää yrittäjyyttä, työllisyyttä ja innovaatioita sekä tuo alueelle hyvinvointia.

Jopa hankintalaki kannustaa antamaan mahdollisuuksia pienille yrityksille. Laki ohjaa jakamaan hankinnat osiin, jolloin pienemmätkin yritykset pystyvät kilpailutuksiin osallistumaan, muistuttaa Partanen.

Hankintafoorumi kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Viestintätavoitetta edistetään toimittamalla neljä kertaa vuodessa hankintauutiskirjettä sen tilanneille.

Hankintojen kehittämisfoorumin kokoonpano:

Foorumin puheenjohtaja Karoliina Partanen, Kuopion Yrittäjät
Sirpa Karppi, Kuopion Yrittäjät
Kirsi Sisso-Litmanen, Kuopion Yrittäjät
Mia Simpanen, Savon Yrittäjät
Kaija Savolainen, Kuopion alueen kauppakamari
Pekka Kilpimaa, Mestar Oy
Arto Holopainen, Kuopion kaupunki
Hanna Jokinen, Kuopion kaupunki
Tanja Karpasto, Kuopion kaupunki
Tiina Tiihonen, Kuopion kaupunki
Jari Torvinen, Kuopion kaupunki
Hannu Väänänen, Kuopion kaupunki
Minna Heikka, Sansia