Kuopion Yrittäjät

Valiokunnat

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta: yrittäjien puolestapuhuja – mahdollisuuksia yrityksille ja Kuopiolle

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta vaikuttaa yritysten toimintaympäristön kehittymiseen myönteisesti koko Kuopion alueella. Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaa puheenjohtajan johdolla hallitus. Päivittäistä vaikuttamistyötä tekevät puheenjohtaja ja toiminnanjohtajan yhteistyössä. Yhtenä vaikuttamisen keinona mainittakoon säännölliset tapaamiset kaupunginjohdon kanssa.

Vuonna 2024 valiokunnan toimintaa johtaa varapuheenjohtaja Mika Savolainen.

Yrittäjän päivänä 5.9. 2022 järjestetyssä Valtuustot koolle -tilaisuudessa Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Janne Seppälä ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen allekirjoittivat Kuopion kaupungin ja Kuopion Yrittäjien yhteisen elinvoimalupauksen, jonka painopistealueita ovat yrittäjämyönteiset hankinnat, sujuva kaavoitus- ja lupaprosessi ja yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa.

Järjestövaliokunta pitää yrittäjistä huolta

Valiokunta vastaa yhdistyksen jäsentoiminnasta ja sen kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Järjestövaliokunnan tehtäviin kuuluu jäsenyritysten verkostoitumisen edistäminen ja tapahtumat sekä koulutukset. Valiokunta vastaa mahdollisesta Kuopion Yrittäjien hanketoiminnasta kartoittaen ja valmistellen mahdollisia hankkeita hallituksen päätösten mukaan.

Järjestövaliokunta tekee yhteistyötä vaalivaliokunnan kanssa seuraavissa tehtävissä:

• aktivoi mukaan uusia toimijoita valiokuntiin
• etsii sopivia henkilöitä muihin luottamustehtäviin
• etsii yhdistykselle puheenjohtajaa väistyvän tilalle

Järjestövaliokunnan puheenjohtaja valmistelee yhdessä vaalivaliokunnan ja toiminnanjohtajan kanssa esitykset Kuopion Yrittäjien hallitukselle yrittäjäpalkintojen saajista.

Kuopion Yrittäjien järjestövaliokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2024 valittiin Laura Lampinen (Lampi Design).

Järjestövaliokunnan muut jäsenet ovat Eeva Happonen, Hasse Wallén, Henna Stockås, Kirsi Sisso-Litmanen sekä Silja Kivioja.

Vaalivaliokunta muodostuu Kuopion Yrittäjien entisistä puheenjohtajista, jäseniä ovat Sirpa Karppi ja Janne Seppälä.

Keväällä 2023 vietettiin Kuopion kaupunginjohtaja Jarmo Pirhosen läksijäisiä kaupungintalolla. Tapahtumaan osallistuivat (vasemmalta) Henna Stockås, Sirpa Karppi, Kirsi Sisso-Litmanen, Jarmo Pirhonen, Mika Kolehmainen, Niina Suuronen, Jouni Ortju, Janne Seppälä, Juha Kahelin, Pia Hottinen ja Piatta Miettinen.

Viestintävaliokunta: jäsenhyötyä viestinnästä

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella viestintää ja sen keinoja sekä laatua pitkällä tähtäimellä sekä luoda yhdessä toiminnanjohtajan kanssa suhteita median edustajiin. Tiedottamisen käytännön suunnittelusta ja toimenpiteistä sekä tiedottamisen sisällöstä vastaa toiminnanjohtaja.

Jäsenviestintä tapahtuu suurimmaksi osaksi sähköisesti uutiskirjeillä, joita lähetetään jäsenistölle 1-2 kertaa kuukaudessa. Sosiaalisen median kanavissa Kuopion Yrittäjien toimintaa voi seurata Facebookissa, Instagramissa ja LinkedIn-sivuilla. Kuopion Yrittäjien YouTube -kanavalta löydät mm. palkituista yrittäjistä tehdyt videot.

Viestintävaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2024 valittiin Johanna Pantsar (Bestla Coaching).

Viestintävaliokunnan muut jäsenet ovat Henna Stockås, Juhamatti Huusko, Juha Kahelin sekä Kirsi Sisso-Litmanen.