Valiokunnat

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta: yrittäjien puolestapuhuja – mahdollisuuksia yrityksille ja Kuopiolle

Yhteiskuntavaikuttamisen valiokunta vaikuttaa yritysten toimintaympäristön kehittymiseen myönteisesti koko Kuopion alueella. Yhteiskuntavaikuttamisesta vastaa puheenjohtajan johdolla hallitus. Päivittäistä vaikuttamistyötä tekevät puheenjohtaja ja toiminnanjohtajan yhteistyössä. Yhtenä vaikuttamisen keinona mainittakoon säännölliset tapaamiset kaupunginjohdon kanssa.

Vuonna 2021 valiokunnan toimintaa johtaa puheenjohtaja Sirpa Karppi. Valiokunnan jäsenet ovat kaupunginvaltuutettuja.

Kuvassa vas. Kuopion Yrittäjien varapuheenjohtaja Jani Sormunen, kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen, Kuopion Yrittäjien puheenjohtaja Sirpa Karppi ja apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

.

Järjestövaliokunta pitää yrittäjistä huolta

Valiokunta vastaa yhdistyksen jäsentoiminnasta ja sen kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Järjestövaliokunnan tehtäviin kuuluu jäsenyritysten verkostoitumisen edistäminen ja tapahtumat sekä koulutukset. Valiokunta vastaa mahdollisesta Kuopion Yrittäjien hanketoiminnasta kartoittaen ja valmistellen mahdollisia hankkeita hallituksen päätösten mukaan.

Järjestövaliokunta tekee yhteistyötä vaalivaliokunnan kanssa seuraavissa tehtävissä:

• aktivoi mukaan uusia toimijoita valiokuntiin
• etsii sopivia henkilöitä muihin luottamustehtäviin
• etsii yhdistykselle puheenjohtajaa väistyvän tilalle

Järjestövaliokunnan puheenjohtaja valmistelee yhdessä vaalivaliokunnan ja toiminnanjohtajan kanssa esitykset Kuopion Yrittäjien hallitukselle yrittäjäpalkintojen saajista.

Kuopion Yrittäjien järjestövaliokunnan puheenjohtajaksi vuodeksi 2021 valittiin Eeva-Riitta Koponen (Crazy Station).

Vaalivaliokunta muodostuu Kuopion Yrittäjien entisistä puheenjohtajista, jäseniä ovat Noora Kivi, Pasi Pitkänen ja Jouni Ortju.

Järjestövaliokunta vuonna 2020 kurkisteli kristallipalloon. Kuvassa vas. Assi Moilanen, Kirsi Sisso-Litmanen, Tiina Kuiri, Eetta Koponen ja Harri Juntunen.

Viestintävaliokunta: jäsenhyötyä viestinnästä

Viestintävaliokunnan tehtävänä on suunnitella viestintää ja sen keinoja sekä laatua pitkällä tähtäimellä sekä luoda yhdessä toiminnanjohtajan kanssa suhteita median edustajiin. Tiedottamisen käytännön suunnittelusta ja toimenpiteistä sekä tiedottamisen sisällöstä vastaa toiminnanjohtaja.

Jäsenviestintä tapahtuu suurimmaksi osaksi sähköisesti uutiskirjeillä, joita lähetetään jäsenistölle 1-2 kertaa kuukaudessa. Merkittävä viestintäkanava on Kuopion Yrittäjien facebook-sivut, joiden kautta kerromme ajankohtaista tietoa mm. tulossa olevista tapahtumista. Ja tokihan voit seurata toimintaamme myös Instagram-sivujen kautta.

Tiedotusvaliokunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin Harri Juntunen (Myyntinaattorit Oy).