Lahden Yrittäjät

Kannanotot ja lausunnot

Lahden Yrittäjät ottaa kantaa ja antaa virallisia lausuntoja yhdessä Päijät-Hämeen Yrittäjien kanssa. 

LAUSUNTO

Asemakaavan muutoksen luonnos A-2794 (Aleksanterinkatu 12, 14 ja 19-21, Keski-Lahti)

Lahden Yrittäjät esittää lausuntonaan asemakaavan muutoksen luonnoksesta A-2794 seuraavaa:

Hämeenmaan hotellitoiminnan kehittämiseen liittyvistä Aleksanterinkadun asemakaavan muutosvaihtoehdoista Lahden Yrittäjät puoltaa VE 2:a Korttelien välisen kävely-yhteyden kehittäminen katutilassa, erityisesti elinkeinoelämän toiminta- ja kilpailuedellytysten vuoksi.

Korttelien välinen kävely-yhteys palvelee jatkossa parhaiten myös muita alueen elinkeinotoimijoita, pienyrittäjiä ja kivijalkakauppaa. Asiointi ja liikkuminen muihin yrityksiin säilyy ennallaan, eikä toteutusaikana synny häiriötä. Koska suojatien tarve kyseiseen kohtaan on muutenkin ilmeinen, tämä vaihtoehto vähentäisi suojateiden ulkopuolista kulkemista ja lisäisi jalankulkijoiden turvallisuutta.

Vaihtoehto 1 (alikulku) toimisi vain yhdyskäytävänä, eikä tarjoaisi valmistuttuaan laajemmin keskustan yrittäjille, asiakkaille eikä ympäristölle lisäarvoa. Mahdollisesti tulevaisuudessa alikulku voisi olla mielenkiintoinen, jos se mahdollistaisi esim. Helsingin tapaan liikkumisen kortteleiden välillä. Alikulun rakentaminen saattaisi aiheuttaa keskustan yrityksille ja katuympäristölle pitkäaikaista haittaa.

Vaihtoehdosta 3 (ylikulkusilta) pienyrittäjät eivät hyötyisi mitenkään, eikä se olisi kaupunkilaisia palvelevaa toimintaa. Aleksanterinkadun tilankäytön sekä viihtyisyyden kannalta ylikulkusilta olisi turha. Jos ylikulkusilta toteutettaisiin, sen tulisi ehdottomasti mahdollistaa myös muu yritys- ja asiakastoiminta. Käsityksemme mukaan suuri mahdollisuus on, että ylikulkusilta olisi vain putki hotellivieraille, omalle henkilökunnalle ja huoltoliikenteelle. Ylikulkusilta palvelee vain Osuuskunta Hämeenmaata ja katkaisee katunäkymän yhdellä pääkaduista.

Lahdessa 31.8.2020

Tiina Rantala
puheenjohtaja Lahden Yrittäjät ry