Lopen Yrittäjät
Marskin Maja Lopella.

Lopen Yrittäjät ry

Lopen Yrittäjät ry on perustettu vuonna 1976. Yrittäjäyhdistyksen tarkoitus on toimia Lopella toimivien pienten ja keskikokoisten yritysten ja yrittäjien yrittäjä-, elinkeino-, ja työnantajapoliittisena etujärjestönä.  Yhdistyksen tarkoituksena on asiantuntijana ja vaikuttajana parantaa yritysten ja yrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ja toiminta-alueensa yrittäjäkunnan yhteisten etujen ajamiseksi yhdistys yhteistoiminnassa keskusliiton ja aluejärjestön kanssa: 

 1. Edistää yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä yhteistyötä.

2. Edustaa jäsenkuntaansa suhteessa valtion- ja kunnallishallintoon toiminta-alueellaan tekemällä PK-yritysten taloudellista, yhteiskunnallista ja työmarkkinapoliittista asemaa edistäviä ja tukevia esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

3. Harjoittaa tiedotus-, julkaisu-, neuvonta-, koulutus- ja tutkimustoimintaa yritystoimintaa ja työelämää koskevissa asioissa.

4. Edistää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyö- ja neuvottelusuhteiden kehittämistä toiminta-alueellaan.

5. Huolehtii omalta osaltaan keskusliiton ja aluejärjestön ohjeiden mukaisesti näiden antamista tehtävistä sekä valtakunnallisista ja alueellisista toimenpiteistä.

6. Huolehtii jäsenkuntansa virkistys- ja vapaa-ajan toiminnasta järjestämällä retkiä, juhlia ja muita tilaisuuksia.

7. Toimii muutenkin edellisiin verrattavilla tavoilla jäsenistönsä yhteisten etujen ja asioiden valvomiseksi ja kehittämiseksi.

Kuitenkin kaikki toiminta tapahtuu paikallispoliittisesti sitoutumattomana.