Mustasaaren Yrittäjät

Mustasaaren Yrittäjät ry

Mustasaaren Yrittäjät on monikielinen yrittäjäyhdistys, joka tekee työtä yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseksi Mustasaaressa. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyöässä aluejärjestö Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien ja alueen muiden paikallisyhdistysten kanssa (Korsnäs Företagare, Malax Företagare, Vaasan Yrittäjät, Vähänkyrön Yrittäjät ja Vörå Företagare).

Mustasaaren Yrittäjät tekee vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa paikallisella tasolla kutsumalla kunnan edustajia kokouksiinsa. Yhdistyksellä on myös edustajia kunnan elinkeinoneuvostossa. Vuonna 2021 yhdistys kehittää yhteistyötään kunnan virkamiesten ja valtuutettujen kanssa. Erityisesti panostetaan hankintojen sujuvuuteen, sillä niistä on muodostumassa tärkeä mahdollisuus myös monelle pienyrittäjälle. Mustasaaren Yrittäjät tukee kunnan pyrkimyksiä olla tulevaisuudessa Suomen yrittäjäystävällisin kunta.

Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät tekee vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa maakunnallisella tasolla ja Suomen Yrittäjien keskusjärjestö valtakunnallisella tasolla.

Vaikuttamistyön lisäksi Mustasaaren Yrittäjät tiedottaa jäsenilleen ajankohtaisista yrittäjyyttä koskevista asioista, tarjoaa mahdollisuuksia rakentaa verkostoja ja järjestää tapahtumia. Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita myös aluejärjestön ja muiden paikallisyhdistysten tapahtumiin. Yhdistys pyrkii myös kasvattamaan jäsenmääräänsä ja fokusoimaan jäsentyytyväisyyteen. Yhdistys haluaa olla olemassa jäseniään varten ja toivoo että yhteydenoton kynnys jäsenille on mahdollisimman matala.

Tapahtumat vuonna 2021 (tapahtumat toteutetaan koronatilanteesta johtuen mahdollisuuksien mukaan)

Lounastapaamisia yhteistyössä Mustasaaren kunnan ja kunnan elinkeinoneuvoston kanssa. Tapahtumissa yhdistyksen jäsenet voivat esittää ajatuksiaan ja toiveitaan kunnan yrittäjäpolitiikasta kuntapäättäjille ja virkamiehille.

Maaliskuussa järjestetään kuntavaalitapahtuma, jonka keskiössä on yrittäjäkysymykset. Tapahtumassa hyödynnetään Suomen Yrittäjien kuntavaaliohjelmaa.

Keväällä järjestetään yrittäjäristeily Uumajaan, vuosien 2015-2019 hyväksi havaitun ohjelman mukaisesti. Risteily toteutetaan yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien ja matkatoimisto Ingves & Svanbäckin kanssa.

Kevääksi on suunnitteilla myös ulkoilupäivä jäsenien perheille.

Syksyllä pyritään toteuttamaan konjakkimatka Ranskaan, joka jouduttiin siirtämään vuonna 2020. Matka toteutetaan yhteistyössä matkatoimisto Ingves & Svanbäckin kanssa.

Yhdistys osallistuu myös vuotuiseen yrittäjäjuhlaan, jonka Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät järjestää syksyllä. Mustasaaren Yrittäjät jakaa tasavuosina yrittäjäpalkinnon jollekin ansioituneelle yrittäjäjäsenelle ja kunta huomioi puolestaan joka toinen vuosi jonkun kunnan yrityksistä. Palkinto jaetaan perinteisesti joka vuosi yrittäjäjuhlassa.

Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään luentomainen tapahtuma.

Yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita myös aluejärjestön ja muiden paikallisyhdistysten tapahtumiin.

Mustasaaren Yrittäjät kertoo tapahtumistaan ja muista yrittäjyyteen liittyvistä asioistaan kotisivullaan https://www.yrittajat.fi/rannikko-pohjanmaan-yrittajat/mustasaaren-yritt…, sekä yhdistyksen Facebooksivulla. Yhdistys tekee yhteistyötä myös Mustasaari lehden kanssa ja pyrkii näkyvyyteen alueen muusa mediassa. Yhdistyksen tapahtumat ovat myös esillä myös Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien kuukausittaisessa uutiskirjeessä.

Lisätietoja:

Pj: Maria Norrlin-Asplund, info@celma.fi puh. 050 5555 226