Nokian yrittäjien tiedottaminen

Äänitorvi

Työryhmän jäsenet:

 • Maiju Pyykkö
 • Päivi Koskinen
 • Tiina Rinne-Järvensivu
 • Sami Karjalainen
 • Tuija Nevala
 • Liisa Veittikoski
 • Marianne Karhumaa
 • Kirsi Kallio

Äänitorvi-työryhmän tehtävänä on tukea alueyhdistyksen tavoitteiden toteutumista tiedottamalla toiminnastaan ja tapahtumistaan jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen sekä yhdistyksen ulkopuolelle. Työryhmän jäsenet seuraavat aktiivisesti eri medioita ja tiedottavat tapahtumista ja ajankohtaisista asioista jäsenyrityksiä. Työryhmä osallistuu aktiivisesti yhdistyksen järjestämien tapahtumien markkinointiin ja tiedottamiseen eri tahoille.

Työryhmä pyrkii selkeään ja avoimeen tiedottamiseen jonka tavoitteet ovat:

 • lisää luottamusta yhdistyksen sisällä ja ulkopuolella
 • lisää toimintaa ja motivoi jäseniä osallistumaan
 • varmistaa, että kaikki tietävät, mihin ollaan menossa, mitkä ovat tavoitteet ja miten tavoitteet saavutetaan
 • haastaa keskusteluun ja vuorovaikutukseen 
 • houkuttelee uusia jäseniä ja luo yhteistyösuhteita
 • vaikuttaa halutun mielikuvan syntymiseen yhdistyksestä
 • varmistaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden yhdistyksessä.

Tule mukaan työryhmään ja osallistu viestintään!

Terkuin: Maiju Pyykkö, +358 45 8045 664, maiju@jephenkilostoratkaisut.fi