Oulaisten Yrittäjät

Yhteystiedot

Oulaisten Yrittäjät ry:n hallitus

Antti Mäkelä

Rakennusinsinööritoimisto Antti Mäkelä
Jäsen

Jere Jyrinki

Pekan Liikennekoulu Ky
Jäsen

Juho Rantala

Jokilaaksojen Valmiskodit Oy
Jäsen

Teemu Suvanto

Komax Oy, Kivikaari Oy
Varapuheenjohtaja

ELPO-työryhmä (Yrittäjien edustajat)

Antti Kämäräinen (vast.)antti.kamarainen@serviceone.fi044 754 3200
Antti Mäkeläantti@anttimakela.fi044 287 1700
Teemu Suvantoteemu@kivikaari.fi044 983 4935
Niko Ahvenlampiniko.ahvenlampi@navasahko.fi050 407 3372
Martti Sorvojamartti.sorvoja@sorvojaoy.com044 038 7098
Emma Jaakkonenemma.jaakkonen@sok.fi044 049 8715
Juho Rantalajuho@valmiskodit.fi044 579 2223
Tommi Sorvojatommi.sorvoja@sorvojaoy.com044 593 2061

Hankkeet ja yhteistoiminta

Jarmo Soinsaari (vast.)jarmo.soinsaari@oulainen.fi044 479 3208Oulaisten kaupungin tekninenkeskus

Panos-lehtityöryhmä

Tommi Oja (vast.)tommi.oja@tojapak.com040 060 8047
Teemu Suvantoteemu@kivikaari.fi044 983 4935
Juho Rantalajuho@valmiskodit.fi044 579 2223
Antti Mäkeläantti@anttimakela.fi044 287 1700

Kuntokampanja-/virkistystyöryhmä

Martti Sorvoja (vast.)martti.sorvoja@sorvojaoy.com044 038 7098
Tommi Sorvojatommi.sorvoja@sorvojaoy.com044 593 2061
Niko Ahvenlampiniko.ahvenlampi@navasahko.fi050 407 3372

Mainostaulutyöryhmä

Teemu Suvanto (vast.)teemu@kivikaari.fi044 983 4935
Antti Mäkeläantti@anttimakela.fi044 287 1700
Tommi Ojatommi.oja@oulainen.fi040 060 8047
Antti Kämäräinenantti.kamarainen@serviceone.fi044 754 3200
Juho Rantalajuho@valmiskodit.com044 579 2223

Koulutustyöryhmä

Heidi Hannus (vast.)heidi.hannus@villagarden.fi045 652 2459
Antti Kämäräinenantti.kamarainen@serviceone.fi044 754 3200

Nuorten yrittäjien työryhmä

Jere Jyrinki (vast.)jyrinki94@gmail.com045 131 0474
Tommi Sorvojatommi.sorvoja@sorvojaoy.com044 593 2061
Juho Rantalajuho@valmiskodit.com044 579 2223

Elinkeinotoimikunta

Antti Kämäräinen (vast.)antti.kamarainen@serviceone.fi044 754 3200
Martti Sorvojamartti.sorvoja@sorvojaoy.com044 038 7098
Niko Ahvenlampiniko.ahvenlampi@navasahko.fi050 407 3372
Emma Jaakkonenemma.jaakkonen@sok.fi044 049 8715

Kauppiastyöryhmä

Emma Jaakkonen (vast.)emma.jaakkonen@sok.fi044 049 8715
Jere Jyrinkijyrinki94@gmail.com045 131 0474
Heikki Pirnesheikki.pirnes@hpsahko.fi044 508 1411