Outokummun Yrittäjät

Outokummun Yrittäjät

Vuonna 1967 perustettu Outokummun Yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien paikallisyhdistys. 50-vuotisjuhlia vietettiin elokuussa 2017 yrittäjien ja heidän perheidensä kanssa.

Paikallisyhdistys koostuu hallituksesta, joka kokoontuu kerran kuukaudessa (pois lukien kesäkuukaudet), sekä noin 120 Outokumpulaisesta jäsenyrityksestä.

Outokummun Yrittäjät tekevät töitä jatkuvassa yhteistyössä kaupungin päättäjien kanssa jotta Outokummussa olisi hyvä yrittää. Pyrimme edistämään yrittäjien toiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia Outokummun ja Pohjois-Karjalan alueella.

Lisäksi yhdistys kokoaa ja organisoi erilaisia tapahtumia ja tempauksia, sekä järjestää erilaisia keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä yhteisiä kokoontumisia yrittäjien kesken.

Yrittäjäjärjestö vaikuttaa, vahvistaa ja verkostoi kolmiportaisesti