Pälkäneen Yrittäjät

Toimintasuunnitelmat

Luopioisten Yrittäjät

Pälkäneen Yrittäjien toimintasunnitelma vuodelle 2021

Pälkäneen Yrittäjät on aktiivinen toimija, joka luo alueelle yrittäjämyönteistä ja positiivista ilmapiiriä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, edistää yrittäjyyttä ja paikallisten yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä.

Edunvalvonta, yhteisvaikuttaminen ja yhteistyö

Pälkäneen Yrittäjät ry jatkaa yhteistyötä muiden seudun yrittäjä- ja tuottajayhdistysten kanssa. Yhteistyötä Luopioisten Yrittäjien kanssa tiivistetään edelleen.

Yhdistys on mukana Pälkäneen kunnan elinkeinoelämän kehittämisessä eri tavoin ja tuo esiin toimialueen yrittäjien ja yritysten näkökantoja.

Keväällä 2021 järjestetään yhdessä kunnan, Luopioisten Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrittäjien kanssa nykyisille ja tuleville kunnanvaltuutetuille, kunnanhalllituksen jäsenille ja virkamiehille tarkoitettu koulutus kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyydestä.

Järjestötoiminta

Hallitus kokoontuu säännöllisesti. Kokousten välillä asioista keskustellaan Whatsappin ja sähköpostin avulla. Hallituksen ja yhdistyksen jäsenistä muodostuva tapahtumaryhmä toimii itsenäisesti hallituksen apuna. Vastaavan viestintäryhmän kokoamista suunnitellaan. Sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset järjestetään joko omina tapahtuminaan tai toisten tilaisuuksien yhteydessä.

Suomen Yrittäjien ja Pirkanmaan Yrittäjien koulutuksiin, tilaisuuksiin, tapahtumiin ja kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi Vaikuttaja-koulutukset, kuukausittaiset puheenjohtajatapaamiset, Pirkanmaan Yrittäjien kevät- ja syyskokoukset jne.

Pälkäneen Yrittäjät kannustaa jäseniään hakemaan luottamustehtäviä ja osallistumaan Pirkanmaan yrittäjien sekä Suomen Yrittäjien valiokuntatyöhön.

Valitaan Vuoden Yrittäjä. Osallistumme Vuoden Yrittäjä –juhlaan, joka järjestetään vuonna 2021 Luopioisten yhdistyksen toimesta. Tilaisuus on Pälkäneen, Luopioisten ja Kuhmalahden yhdistysten yhteinen.

Koulutus ja oppilaitosyhteistyö

Koulutusta järjestetään tarvittaessa yhteistyössä muiden seudun yrittäjäyhdistysten ja kunnan sekä Pirkanmaan Yrittäjien kanssa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään esittelyjä ja tiedotusta ajankohtaisista aiheista.

Tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa yhteistyö Pälkäneen lukion kanssa ja tukea näin yrittäjyyskasvatusta toisen asteen opinnoissa.

Tiedotus ja viestintä

Yhdistys viestii ajankohtaisista ja seudun yritystoimintaan liittyvistä asioista Facebookissa, Instagramissa, uutiskirjeessä, sähköpostilla ja verkkosivuillaan www.yrittajat.fi/palkane. Pidetään hyvä yhteys paikallislehteen. Uusien yrittäjien/jäsenien infokirje lähetetään uusille jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan seudun uusille yrittäjille.

Tutkitaan mahdollisuuksia perustaa Pälkäneen yritysten Youtube-videokanava sekä suunnitellaan yritystarinoiden jakamista Pälkäneen Yrittäjien somekanavien kautta.

Verkostoituminen ja virkistystoiminta

Yhdistys vahvistaa yrittäjien verkostoitumismahdollisuuksia ja tukee yrittäjien hyvinvointia.

Toimintaa tapahtuu eniten Yrittäjien Hyvinvointihankkeen puitteissa elokuulle 2021 saakka. Varmistetaan virkistys- ja verkostoitumistoiminnan jatkuvuus hankkeen päätyttyä. Järjestetään aamukahvi- ja after work -tilaisuuksia kunnan ja Luopioisten Yrittäjien kanssa mahdollisuuksien mukaan. Kesällä tehdään kesäteatteriretki, mikäli tilanne sallii. Jatketaan yrittäjälounaita, mikäli tilanne sallii. Järjestetään kirjainkiertueen Beach Battle -tapahtuma, mikäli tilanne sallii.

Osallistutaan Kesänavaukseen, Pimeen kaupan iltaan sekä Onkkaalan Joulunavaukseen ja muihin sopiviin tapahtumiin, joissa voimme tavata yrittäjiä kasvokkain. Valitaan Vuoden Pälkäneläinen edellisvuosien tapaan.

Pälkäneen Yrittäjien hallitus