Strategia ja vuosikertomus

STRATEGIAMME

Seinäjoen Yrittäjien vuosikokouksessa marraskuussa 2020 vahvistettiin strategia vuosille 2021-2023.

Kolmivuotiselle strategiakaudelle asetetut toimintaamme ohjaavat suuntaviivat ovat seuraavat:

Perustehtävä eli missio: Seinäjoen Yrittäjät on jäsenistöä tukeva, vahva paikallinen vaikuttaja. Olemme jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten luoja edistäen yrittäjyyttä, tervettä kilpailua ja yritysten välistä verkostoitumista. Lisäksi olemme kahdensuuntainen viestiväylä päättäjiin ja sidosryhmiin. 

Tavoitetilaksi eli visioksi asetettiin, oman verkoston kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kaupungin suuntaan. Haluamme olla vahva paikallinen vaikuttaja ja uskottava edunvalvoja sekä yhteistyökumppani. Olemme luotettava ja haluttu keskustelukumppani, joka toimii vakaalla pohjalla ja keskitetysti omalla toiminta-alueella. 

Strategiakauden 2021-2023 päämäärä on, että kaikki Seinäjoen Yrittäjien jäsenet pystyvät kertomaan konkreettisesti, mitä hyötyä jäsenyydestä on. Tähän päämäärään pääsemiseksi tarjoamme laadukkaita yrittäjätapahtumia, verkostoja, arjen tukea ja henkilökohtaista palvelua yrittäjille Seinäjoella. Haluamme olla jäsenillemme helposti lähestyttävä, tuttu ja läheinen kumppani.

VUOSIKERTOMUS

Vuosikertomus antaa hyvän läpileikkauksen aktiivisen yhdistyksemme toiminnasta vuoden aikana. Kertomuksessa esitellään muun muassa strategiaamme, painopistealueitamme ja toimintatapojamme. Tutustu kertomukseen ja ole osa vaikuttavaa ja vakuuttavaa yrittäjäyhteisöämme!

Vuoden 2020 vuosikertomus, jota hallitus esittää vuosikokouksen hyväksyttäväksi marraskuussa 2021

PDF iconvuosikertomus2020.pdf

Vuoden 2019 vuosikertomus, jonka vuosikokous hyväksyi 28.11.2020.

PDF iconvuosikertomus_2019_.pdf

Vuoden 2018 vuosikertomus, jonka vuosikokous hyväksyi 8.11.2019.

PDF iconvuoden_2018_toimintakertomus.pdf

Vuoden 2017 vuosikertomus, jonka vuosikokous hyväksyi 22.11.2018.